Dijkwerkersdag

De jaarlijkse bijeenkomst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor waterbouwers die werken aan dijken. Dit jaar is het thema: samenwerken aan innovaties.

Wereldwaterdag 2017: Halveren hoeveelheid ongezuiverd afvalwater in 2030

Woensdag 22 maart is Wereldwaterdag. Dit jaar staat deze dag in het teken van het duurzame ontwikkelingsdoel 6.3 van de Verenigde Naties (VN), met speciale aandacht voor afvalwater. De VN wil in 2030 wereldwijd een halvering van de lozing van ongezuiverd afvalwater. In Nederland wordt al 99 procent van het afvalwater gezuiverd. Wereldwijd is het gemiddelde in landen met een hoog inkomen al 70 procent, maar in lage inkomenslanden is het percentage slechts 8 procent.

3Di Kennisdag

kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers die werken met 3Di en de daarvoor beschikbare tools. Het programma  het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. 

Blues in the marshes

Internationaal congres voor het delen van kennis over hydrologie en waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling, met specifieke aandacht voor de zeldzame vlinder, het pimpernelblauwtje.

Algenradar

Workshop over de Algenradar, een voorspellingsmodel die door Deltares is opgezet over risico’s op blauwalgenoverlast. Aan de orde komen de resultaten en de verdere ontwikkeling van het model.

Derde landelijke zoet-zouttweedaagse

Tweedaagse bijeenkomst voor het delen van kennis over afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting .De vier thema’s zijn: zout water & eten; zout water & economie; zout water & ecologie; zout water & energie.

WATER en KLIMAAT: Verband tussen waterhuishouding en klimaatverandering

Seminar op vrijdagmiddag 24 maart van 13.30-17.00 uur bij Waternet in Amsterdam

Building Holland 2017

Integrale vakbeurs voor de bouw- en vastgoedsector die in 2017 in het teken staat van innovatie en vernieuwing. Het thema is (Re)Building the Future: Samen bouwen aan de toekomst van Nederland. De vakbeurs belicht de meest actuele trends en ontwikkelingen in samenwerking met baanbrekende innovatieve partijen binnen de bouw en vastgoed.

Waterschapsdag

De Waterschapsdag vindt dit jaar plaats op maandag 20 maart in Theater Diligentia te Den Haag. Met o.a. minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en NOS-weerman Gerrit Hiemstra die hun licht laten schijnen op de problematiek van de wateroverlast.


 

3rd European Climate Change Adaptation Conference

International conference on well-designed climate adaptation actions with wide benefits for health, economy and biodiversity, and synergies with climate mitigation.

ECCA 2017 will build upon the achievements of ECCA 2013 in Hamburg and ECCA 2015 in Copenhagen, which emphasised research-policy-practice links and the emerging adaptation services offered by businesses.

Resilient Cities 2017

International conference on current and pressing issues for urban resilience and adaptation to climate change such as climate-related health risks, internal displacement and forced migration, and risk transfer and insurance as they represent serious challenges where further attention and support is needed. 

2nd European Hail Workshop

Workshop for researchers studying different aspects of hail and representatives from insurance, business, and agriculture.

Despite the large damage potential, there is a substantial lack of knowledge about hail climatology and risk, hail forecasting, cloud microphysics, and the relationship between hail probability and climate change.