Zaterdag 13 mei start Week van Ons Water

Van 12 tot 21 mei is het de Week van Ons Water. Het algemeen publiek kan tijdens deze week meer te weten komen over schoon water en waterveiligheid. In heel Nederland vinden er bijzondere activiteiten plaats. Belangstellenden kunnen op de website van ‘ons water’ met hun postcode achterhalen welke activiteiten er bij hen in de buurt plaatsvinden.

PROFIdag 2016 – Meer aandacht voor water

Industriële communicatie protocollen zijn niet meer weg te denken uit de watersector. PROFIBUS en PROFINET zijn in de (proces)industrie uitgegroeid tot een van de meest gebruikte protocollen en ook de watersector maakt inmiddels gebruik van deze technologie. Meer dan bij de vorige vijftien edities van de jaarlijkse PROFIdag zal er aandacht worden besteed aan PROFIBUS en PROFINET in watertoepassingen.

Water sector market 2017

Jaarlijks organiseert Unesco-IHE de mogelijkheid voor de Nederlandse watersector om kennis te maken met de studenten van dit internationaal water opleidingsinstituut in Delft.

De studenten werken al in de watersector in hun land van herkomst en hebben tijdelijk hun carrière onderbroken voor een Master studie of promotie onderzoek bij Unesco-IHE. Het evenement vindt plaats op van 17.30 tot 20.00 uur. 

Geïnteresseerden bedrijven/organisaties kunnen zich registreren tot 7 april.

 

Ditching Dikes!

Internationaal symposium van de Young Wadden Academy met als centrale vraag: Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken?

Nationaal congres sanitaire technieken

Middag congres over sanitaire technieken dat aansluit op het TVVL-jaarthema Water. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij het unieke simulatiemodel Simdeum. Kunnen we flexibeler omgaan met verschillende douches in een hotel en tot aan de hotelkamer de rekenregels gebruiken?

Waterschapsdag

De Waterschapsdag vindt dit jaar plaats op maandag 20 maart in Theater Diligentia te Den Haag. Met o.a. minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en NOS-weerman Gerrit Hiemstra die hun licht laten schijnen op de problematiek van de wateroverlast.


 

Afvalwaterketensymposium 2017

Jaarlijks symposium over de technische- en beleidsontwikkelingen op het terrein van inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Waterbehandeling voor stoomketels

Opfrisbijeenkomst (gratis) over waterbehandeling voor iedereen die te maken heeft met de (chemische) behandeling van ketelwater en condensaatsystemen.

Water en klimaat

Middagseminar over water en klimaat met aandacht voor de  relatie tussen het gebruik van de bodem, de waterhuishouding en de ontwikkeling van het klimaat. Na inleiders als Tsjechische professor Jan Pokorny (University Prague) en hoogleraar Han Dolman (VU Amsterdam) is er een afsluitende discussie.

Netwerkdag Water

Bijeenkomst voor professionals die actief betrokken zijn bij de aanpak van zwerfafval in water. De bijeenkomst heeft als titel 'Goed op Drift' en staat dit jaar in het teken van de gezamenlijke ambitie.

3Di Kennisdag

kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers die werken met 3Di en de daarvoor beschikbare tools. Het programma  het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. 

Projectbezoek klimaatbestendige stad: Dordrecht

Bezoek aan vier water-klimaatprojecten in Dordrecht waaronder het plan Tij,  de Dordtwijkzone, Land van Valk en de Nieuwe Dordtse Biesbosch.