Waterschapsdag

De Waterschapsdag vindt dit jaar plaats op maandag 20 maart in Theater Diligentia te Den Haag. Met o.a. minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en NOS-weerman Gerrit Hiemstra die hun licht laten schijnen op de problematiek van de wateroverlast.


 

Afvalwaterketensymposium 2017

Jaarlijks symposium over de technische- en beleidsontwikkelingen op het terrein van inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Ondergrondparameters

Algemene Ledenvergadering en symposium met aandacht voor een algemene geohydrologische database en de mogelijk eerste stappen naar een verbeterde structuur waarbinnen nieuwe hydrologische informatie snel voor iedereen beschikbaar komt.

Water en klimaat

Middagseminar over water en klimaat met aandacht voor de  relatie tussen het gebruik van de bodem, de waterhuishouding en de ontwikkeling van het klimaat. Na inleiders als Tsjechische professor Jan Pokorny (University Prague) en hoogleraar Han Dolman (VU Amsterdam) is er een afsluitende discussie.

Projectbezoek klimaatbestendige stad: Dordrecht

Bezoek aan vier water-klimaatprojecten in Dordrecht waaronder het plan Tij,  de Dordtwijkzone, Land van Valk en de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

PROFIdag 2016 – Meer aandacht voor water

Industriële communicatie protocollen zijn niet meer weg te denken uit de watersector. PROFIBUS en PROFINET zijn in de (proces)industrie uitgegroeid tot een van de meest gebruikte protocollen en ook de watersector maakt inmiddels gebruik van deze technologie. Meer dan bij de vorige vijftien edities van de jaarlijkse PROFIdag zal er aandacht worden besteed aan PROFIBUS en PROFINET in watertoepassingen.

Waterbehandeling voor stoomketels

Opfrisbijeenkomst (gratis) over waterbehandeling voor iedereen die te maken heeft met de (chemische) behandeling van ketelwater en condensaatsystemen.

Ditching Dikes!

Internationaal symposium van de Young Wadden Academy met als centrale vraag: Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken?

Grondwater op privaat terrein

Studiemiddag over grondwater op privaat terrein met presentaties en bespreking van concrete cases.

Hoe wint water de verkiezingen?

KNW Voorjaarscongres met als thema voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Kunnen we van Water een stemmentrekker maken?

Meten en monitoren groenblauwe daken

Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Polderdak.

Waterevent

Jaarlijkse bijeenkomst van LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw waar de laatste stand van zaken over o.a. de mogelijkheden van zuiveringstechnieken worden besproken. Op 1 januari 2018 zijn glastuinders verplicht hun restwaterstromen te zuiveren.