Phase out strategies in the WASH sector

Einde middag bijeenkomst over watervoorzieningen in ontwikkelingslanden met als thema het duurzaam achter laten van lokale watervoorzieningen als ontwikkelingshulp ophoudt.

Projectbezoek klimaatbestendige stad: Dordrecht

Bezoek aan vier water-klimaatprojecten in Dordrecht waaronder het plan Tij,  de Dordtwijkzone, Land van Valk en de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

MOOC on marine litter

Tweede Massive open online course (MOOC) on Marine Litter van de Open Universiteit over onderzoek naar de oorzaken en effecten van plastic vervuiling, en mogelijke oplossingen, onder andere binnen het project Schone Maas Limburg en met onderzoekpartners in Indonesië. De cursus is gratis maar u moet u wel inschrijven.

Regionale Grasdagen

Serie van drie regionale bijeenkomsten over het beoordelen van grasbekleding op dijken. De eerste is op 11 mei in Den Bosch (al volgeboekt). De andere zijn in Apeldoorn (18 mei) en Leeuwarden (31 mei).

WaterCampus Business Café: Bionica

Middagbijeenkomst slimme oplossingen uit de natuur voor water  technologische uitdagingen in het MKB.

Challenging blue Monday

Ochtend bijeenkomst met presentaties van acht ondernemers met verfrissende oplossingen rond het thema water & klimaat.

Kijken achter de dijken

Middagbijeenkomst van Baggernet over innovaties in waterdieptemetingen en beschikbare hydrografische technieken om waterbodem in beeld te brengen.

Nationaal congres sanitaire technieken

Middag congres over sanitaire technieken dat aansluit op het TVVL-jaarthema Water. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij het unieke simulatiemodel Simdeum. Kunnen we flexibeler omgaan met verschillende douches in een hotel en tot aan de hotelkamer de rekenregels gebruiken?

ICT water en procesautomatisering congres 2017

Jaarlijks congres op het gebied van procesautomatisering was speciaal gericht op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Met veel parallel sessies op het gebied van ontwerp & beheer, producten & oplossingen en projecten.
Het congres is bedoeld voor medewerkers van waterschapen, drinkwaterbedrijven, gemeenten of ingenieurs- adviesbureaus die te maken hebben met procesautomatisering.

Circulair met fosfaat

Symposium over fosfaatrecycling waar Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën willen aanreiken aan schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie.

Water sector market 2017

Jaarlijks organiseert Unesco-IHE de mogelijkheid voor de Nederlandse watersector om kennis te maken met de studenten van dit internationaal water opleidingsinstituut in Delft.

De studenten werken al in de watersector in hun land van herkomst en hebben tijdelijk hun carrière onderbroken voor een Master studie of promotie onderzoek bij Unesco-IHE. Het evenement vindt plaats op van 17.30 tot 20.00 uur. 

Geïnteresseerden bedrijven/organisaties kunnen zich registreren tot 7 april.

 

Aquarama 2017

Jaarlijkse vakbeurs voor watertechnologie en waterbehandeling in België en Nederland met meer dan 100 standhouders. Toegang tot de beurs is gratis.