2nd European Hail Workshop

Workshop for researchers studying different aspects of hail and representatives from insurance, business, and agriculture.

Despite the large damage potential, there is a substantial lack of knowledge about hail climatology and risk, hail forecasting, cloud microphysics, and the relationship between hail probability and climate change.

NKWK Waterkeren 2017

Middagbijeenkomst over een klimaatbestendige en water robuuste delta. Binnen het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. Op deze middag wordt verder gesproken over concrete plannen voor 6 belangrijke onderwerpen die bij de eerdere NKWK-dagen zijn geïdentificeerd.

Ditching Dikes!

Internationaal symposium van de Young Wadden Academy met als centrale vraag: Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken?

Dynamisch Kustbeheer

Driedaagse workshop over concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaatsen.

Aquarama 2017

Jaarlijkse vakbeurs voor watertechnologie en waterbehandeling in België en Nederland met meer dan 100 standhouders. Toegang tot de beurs is gratis.

WaterCampus Business Café: Bionica

Middagbijeenkomst slimme oplossingen uit de natuur voor water  technologische uitdagingen in het MKB.

Netwerkdag Water

Bijeenkomst voor professionals die actief betrokken zijn bij de aanpak van zwerfafval in water. De bijeenkomst heeft als titel 'Goed op Drift' en staat dit jaar in het teken van de gezamenlijke ambitie.

Circular economy: one year after adoption, working together for the future

Conferentie over de voortgang van het EU- beleid op het gebied van circulaire economie. Onderdeel van het programma is de bespreking van het Actieplan en de volgende stappen die gezet zouden moeten worden.

ICT water en procesautomatisering congres 2017

Jaarlijks congres op het gebied van procesautomatisering was speciaal gericht op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Met veel parallel sessies op het gebied van ontwerp & beheer, producten & oplossingen en projecten.
Het congres is bedoeld voor medewerkers van waterschapen, drinkwaterbedrijven, gemeenten of ingenieurs- adviesbureaus die te maken hebben met procesautomatisering.

Draw your future – TEDx Den Helder

Serie persoonlijke presentaties van sprekers op het gebied van Technology, Entertainment en Design (TED). Een van de sprekers is de Ierse wateringenieur en CEO van IRC, Patrick Moriarty. Hij is een gedreven expert  met meer dan twintig jaar ervaring in het opzetten van water-, hygiëne- en sanitaire systemen, in het bijzonder in Zuid-Azië en Afrika. Hij zoekt hierbij met name naar mogelijkheden om het beleid, toegepast onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden.

Circulair met fosfaat

Symposium over fosfaatrecycling waar Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën willen aanreiken aan schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie.

Zicht op zeer zorgwekkende stoffen

een workshop over informatie uitwisseling over Zeer Zorgwekkende Stoffen. De workshop is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor zowel lucht als water.