Fish Passage 2017

7e internationale conferentie over het ontwerp en eco-hydrologie van vispassages. Naast plenaire lezingen, is er mogelijkheid voor netwerken en is er een poster sessie.

De conferentie is bedoeld voor onderzoekers, praktijkmensen, financiers en toezichthouders die belang hebben bij de ontwikkelingen van vispassages, rivierherstelwerken en verwijdering van dammen.

Geneesmiddelen: Wetenschap in de praktijk, praktijk in de wetenschap

Tweede kennisdag over de recente wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater.

WaterCampus Business Café: Bionica

Middagbijeenkomst slimme oplossingen uit de natuur voor water  technologische uitdagingen in het MKB.

World Water-Tech Investment Summit

Zesde bijeenkomst van toonaangevende experts op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologie op het gebied van watervoorzieningen, overstromingsbescherming en stedelijke ontwikkeling.

 

MOOC on marine litter

Tweede Massive open online course (MOOC) on Marine Litter van de Open Universiteit over onderzoek naar de oorzaken en effecten van plastic vervuiling, en mogelijke oplossingen, onder andere binnen het project Schone Maas Limburg en met onderzoekpartners in Indonesië. De cursus is gratis maar u moet u wel inschrijven.

Netwerkdag Water

Bijeenkomst voor professionals die actief betrokken zijn bij de aanpak van zwerfafval in water. De bijeenkomst heeft als titel 'Goed op Drift' en staat dit jaar in het teken van de gezamenlijke ambitie.

Water en klimaat

Middagseminar over water en klimaat met aandacht voor de  relatie tussen het gebruik van de bodem, de waterhuishouding en de ontwikkeling van het klimaat. Na inleiders als Tsjechische professor Jan Pokorny (University Prague) en hoogleraar Han Dolman (VU Amsterdam) is er een afsluitende discussie.

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Jaarlijkse kennisdag voor het delen van ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale kering.

Circulair met fosfaat

Symposium over fosfaatrecycling waar Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën willen aanreiken aan schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie.

Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

Werkconferentie over een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit is een grote uitdaging voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

Building Holland 2017

Integrale vakbeurs voor de bouw- en vastgoedsector die in 2017 in het teken staat van innovatie en vernieuwing. Het thema is (Re)Building the Future: Samen bouwen aan de toekomst van Nederland. De vakbeurs belicht de meest actuele trends en ontwikkelingen in samenwerking met baanbrekende innovatieve partijen binnen de bouw en vastgoed.

2nd European Hail Workshop

Workshop for researchers studying different aspects of hail and representatives from insurance, business, and agriculture.

Despite the large damage potential, there is a substantial lack of knowledge about hail climatology and risk, hail forecasting, cloud microphysics, and the relationship between hail probability and climate change.