Grip op wateroverlast

Symposium over het beter grip krijgen op de verwachte toename van het aantal extreme buien en het nemen van kosteneffectieve maatregelen.

Waterbouw Symposium 2017

Jaarlijks symposium van het Waterbouwdispuut van de TU Delft met dit keer als thema de binnenlandse waterveiligheid. Over de consequenties van maatregelen in een dynamische en snel veranderende maatschappij.

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Jaarlijkse kennisdag voor het delen van ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale kering.

Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen

Minisymposium in het teken van ervaringen en geleerde lessen op het gebied van waterbeheer in Zeeuws-Vlaanderen met het project Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen, een van de vijf impact projecten uit het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma uit 2015.

Cleantech Business Café

Woensdag 17 september bent u welkom bij het derde Cleantech Business Café. Ook tijdens dit cleantech business café kunt u rekenen op pitches van innovatieve cleantech start-up's. Bekijk voor een impressie het beeldverslag van het vorige Cleantech Business Café. 

ICT water en procesautomatisering congres 2017

Jaarlijks congres op het gebied van procesautomatisering was speciaal gericht op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Met veel parallel sessies op het gebied van ontwerp & beheer, producten & oplossingen en projecten.
Het congres is bedoeld voor medewerkers van waterschapen, drinkwaterbedrijven, gemeenten of ingenieurs- adviesbureaus die te maken hebben met procesautomatisering.

The impact of Unesco-IHE in a changing landscape

Viering van het 60 jarige bestand van het internationale wateropleidingsinstituut Unesco-IHE. De viering staat in het teken van de toekomstige rol bij het oplossen van mondiale watervraagstukken.

World Water-Tech Investment Summit

Zesde bijeenkomst van toonaangevende experts op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologie op het gebied van watervoorzieningen, overstromingsbescherming en stedelijke ontwikkeling.

 

Zaterdag 13 mei start Week van Ons Water

Van 12 tot 21 mei is het de Week van Ons Water. Het algemeen publiek kan tijdens deze week meer te weten komen over schoon water en waterveiligheid. In heel Nederland vinden er bijzondere activiteiten plaats. Belangstellenden kunnen op de website van ‘ons water’ met hun postcode achterhalen welke activiteiten er bij hen in de buurt plaatsvinden.

Hoe rijk is de Waddenzee?

18e symposium van de Waddenacademie met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

Kijken achter de dijken

Middagbijeenkomst van Baggernet over innovaties in waterdieptemetingen en beschikbare hydrografische technieken om waterbodem in beeld te brengen.

Waterschapsdag

De Waterschapsdag vindt dit jaar plaats op maandag 20 maart in Theater Diligentia te Den Haag. Met o.a. minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en NOS-weerman Gerrit Hiemstra die hun licht laten schijnen op de problematiek van de wateroverlast.