zondag, maart 26, 2023

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

0

Jaarlijkse kennisdag voor het delen van ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale kering.

Dynamisch Kustbeheer

0

Driedaagse workshop over concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaatsen.

Making Waves

0

Een TEDx-evenement waarbij het podium wordt gegeven aan spraakmakende innovaties voornamelijk op het gebied van water.
Naast de typische TEDx pitches zijn er ook rondetafelgesprekken en andere side events.

Ditching Dikes!

0

Internationaal symposium van de Young Wadden Academy met als centrale vraag: Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken?

Hoe rijk is de Waddenzee?

0

18e symposium van de Waddenacademie met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

Netwerkdag Water

0

Bijeenkomst voor professionals die actief betrokken zijn bij de aanpak van zwerfafval in water. De bijeenkomst heeft als titel 'Goed op Drift' en staat dit jaar in het teken van de gezamenlijke ambitie.

Zaterdag 13 mei start Week van Ons Water

0

Van 12 tot 21 mei is het de Week van Ons Water. Het algemeen publiek kan tijdens deze week meer te weten komen over schoon water en waterveiligheid. In heel Nederland vinden er bijzondere activiteiten plaats. Belangstellenden kunnen op de website van ‘ons water’ met hun postcode achterhalen welke activiteiten er bij hen in de buurt plaatsvinden.

Grip op wateroverlast

Symposium over het beter grip krijgen op de verwachte toename van het aantal extreme buien en het nemen van kosteneffectieve maatregelen.

Hoe wint water de verkiezingen?

KNW Voorjaarscongres met als thema voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Kunnen we van Water een stemmentrekker maken?

Hoe ontstenen we de stad?

Studiedag – in de ecowijk EVA-Lanxmeer – over het stimuleren dat burgers hun tuinen vergroenen.

Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

Werkconferentie over een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit is een grote uitdaging voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

Waterbouw Symposium 2017

Jaarlijks symposium van het Waterbouwdispuut van de TU Delft met dit keer als thema de binnenlandse waterveiligheid. Over de consequenties van maatregelen in een dynamische en snel veranderende maatschappij.