Caroline van de Wiel benoemd tot SAD Rijnland

Van de Wiel heeft een achtergrond als directeur van waterleidingbedrijf Amsterdam en was achtereenvolgens regionaal commandant van de brandweer Amstelland en gemeentesecretaris van Arnhem.
Het hoogheemraadschap van Rijnland, dat in 2005 ontstond uit vier waterschappen, heeft bijna 650 mensen in dienst.

Waterbewustzijn
Samen met het huidige bestuur, dat in 2015 na de verkiezingen is aangetreden, gaat Caroline van de Wiel zich richten op het verhogen van het waterbewustzijn in het werkgebied en de bevordering van de samenwerking met andere partijen. Het toezien op een efficiënte uitvoering van de taken staat daarbij voorop.