De kersverse Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie die minister Wiebes van Economische Zaken heeft ingesteld staat onder voorzitterschap van Caroline Gehrels van adviesbureau Arcadis. De taskforce en kent nog twee leden: Marc van der Linden (Stedin, Netbeheer Nederland) en Hans Grünfeld (VEMW).

Het advies college dat de minister gaat adviseren over een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie zoals in het Klimaatakkoord bepaald. VEMW is verheugd dat het belang van investeringen in de infrastructuur wordt geadresseerd en dat de minister hieraan prioriteit geeft.