Carla Moonen nieuwe voorzitter bestuur Noord-Brabantse Waterschapsbond

Op de jaarlijkse Netwerkdag van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) op 25 augustus heeft Carla Moonen het voorzitterschap aanvaard. Carla Moonen over haar nieuwe functie:  “Ik ga mijn voorzitterschap invullen vanuit de visie dat succesvol behaalde doelen beginnen met een goede samenwerking. En dat een goede samenwerking begint met een goede relatie. Wanneer we water beschouwen als een verbindende factor van thema’s als economie, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid dan is water automatisch ook de verbindende factor tussen organisaties. Water trekt zich niets aan van grenzen en wij volgen dat voorbeeld.”

De NBWB
De Noord-Brabantse Waterschapsbond is een bestuurlijke samenwerking van de Brabantse waterschappen. Alle waterschappen in de provincie Noord-Brabant (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland) zijn lid van de bond en de waterschapsvoorzitters en leden van het dagelijks bestuur van deze waterschappen hebben zitting in het bestuur. De NBWB heeft tot doel behartiging van gemeenschappelijke belangen voor de waterschappen. In de praktijk bevordert het bestuur vooral de onderlinge samenhang en samenwerking. Het is een platform voor overleg met medeoverheden en belangenorganisaties om te komen tot een optimale, effectieve en kosteneffectieve waterhuishouding in Noord-Brabant.