Carla Dik-Faber (CU) vreest dat gemeenten bij de uitvoering van klimaatadaptatieplannen niet het volledige potentieel van groene daken benutten (foto: Tweede Kamer).

Kamerlid Carla Dik-Faber (Christen-Unie) stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Faber is lid van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat. In het verleden heeft zij zich onder meer sterk gemaakt voor de ketenaanpak medicijnresten en het klimaatakkoord.

Begin juni pleitte Faber nog vurig voor een verkiesbare plek op de lijst, maar na de zomer heeft ze besloten dat ze meer tijd met haar gezin en haar ouders wil doorbrengen. Carla Dik-Faber zat ruim 8 jaar in de Tweede Kamer. De vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat verliest met haar vertrek een kamerlid met veel kennis van water.