Californië beschermt drinkwaterreservoir met miljoenen plastic balletjes

Het is een bijzonder gezicht. Talloze zwarte ballen rollen over het talud het stuwmeer in en bedekken het wateroppervlak (ruim 30 hectare). Naar schatting wordt op deze manier 1,1 miljard liter water bespaard. Met een kostprijs van 31 eurocent, investeert de gemeente bijna 30 miljoen euro in het project. Vergeleken met andere technieken bespaart de stad juist met deze aanpak. Tijdens een officiële presentatie geeft burgemeester Eric Garcetti aan dat de schaduwballetjes ruim 217 miljoen euro goedkoper zijn dan alternatieve technieken.   

Verdamping in Nederland
Verdamping van zoetwater is wereldwijd een groot probleem. Met name in warme gebieden gaat zo jaarlijks een groot deel van het beschikbare zoetwater in rook op. Ook in Nederland wordt de verdamping nauwgezet door het KNMI en Rijkswaterstaat gemonitord. Ongeveer tweederde van de jaarlijkse neerslag valt in Nederland ten prooi aan verdamping. Volgens een rapport van Stowa kent deze verdamping een sterk seizoensverloop en is de mate van verdamping afhankelijk van de vegetatie en de hydrologische conditie van het gebied. 

Verschillende meetmethoden
De invloed van het verdampingsproces is dus ook op de Nederlandse waterbalans aanzienlijk. Om een goede inschatting van de verdamping te maken zijn diverse methoden beschikbaar. In 2014 voerden Stowa, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Ingenieursbureau Artesia onderzoek uit naar de verschillende methoden die worden gebruikt om verdamping in kaart te brengen. Daaruit bleek dat de metingen van satellietbeelden over het algemeen redelijk goed overeen komen met die van veldmetingen (eddy-correlatie metingen). De resultaten van de voorspellingen voor verdamping die afgeleid worden uit grondwatermodellen wijkt iets verder af.  Met name in droge perioden wordt op basis van deze modellen het effect van verdamping soms onderschat. 
Tijdens de hittegolf in juni was er in Nederland ook sprake van een nijpende watersituatie als gevolg van de droogte. In de spaarbekkens van de Biesbosch was de waterstand deze zomer zelfs tientallen centimeters lager. 

Kunstmatige infiltratie

Frans Schaars van Ingenieursbureau Artesia ziet weinig in de toepassing van de Amerikaanse oplossing in Nederland. “Om te beginnen hebben wij een ander klimaat dan het zonnige Californië. Een dergelijke kunstgreep is hier niet nodig. Het lijkt ons beter water op te slaan in een grondwaterreservoir, door middel van kunstmatige infiltratie. Deze methode wordt in Nederland al veelvuldig toegepast bij duinwaterbedrijven en heeft vele voordelen met betrekking tot verdamping en waterkwaliteit.”