BZG-commissie keurt twee zuiveringsinstallaties voor telers goed

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw heeft op 5 januari een positief oordeel gegeven over het zuiveringsrendement van de PB-Techniek Uvox en PB UV Plus zuiveringsinstallaties van PB Techniek. Hierdoor is de BZG-lijst nu uitgebreid tot twaalf goedgekeurde zuiveringsinstallaties.

Nederlandse telers zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om lozingswater uit teelten onder glas te zuiveren. Wanneer hergebruiken van drain-, drainage en filterspoelwater niet lukt, moeten ze het lozingswater zuiveren. De wet eist dat de telers het lozingswater behandelen met een zuiveringstechniek die minimaal 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater haalt.

Oxidatieproces
De goedkeurde installaties verwijderen de bestrijdingsmiddelen uit het lozingswater met een geavanceerd oxidatieproces op basis van dosering van waterstofperoxide en UV. De PB Uvox is een installatie die alleen lozingswater kan zuiveren. De PB UV Plus is een gecombineerde installatie voor ontsmetting van recirculatiewater en zuivering van lozingswater.

Unit getest
Telers met een bestaande PB-Techniek ontsmettingsinstallatie kunnen hun UV-ontsmetter op basis van het PB UV Plus principe uitbreiden tot een zuiveringsinstallatie, door toevoeging van onder andere een doseerpomp voor waterstofperoxide. De unit is eind september 2017 getest door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, volgens het meetprotocol dat is vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw.

Lees hier het persbericht