Business line Water & Energy van Grontmij ziet netto-omzet licht dalen

Grontmij heeft het volume aan opdrachten op watergebied in Nederland en het Verenigd Koninkrijk vorig jaar enigszins zien slinken. De tarieven van de projecten die op de markt komen staan onder druk. Grontmij beroept zich echter op een sterke positie in de afvalwater-en drinkwatersector en rekent erop dat het deze positie de komende jaren verder kan uitbouwen. 
Het bedrijf ziet het, net als veel andere Nederlandse bureaus, als een uitdaging om haar kennis op dit gebied naar het buitenland te exporteren. Ook op het gebied van waterveiligheid ziet Grontmij kansen om kennis niet alleen nationaal, in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook in het buitenland ten gelde te maken.

Projecten
Grontmij heeft in 2014 verschillende internationale en nationale projecten op watergebied verworven. Zo stelt het bedrijf een masterplan voor Jakarta op om de gevolgen van overstromingen te beperken. Hierbij werkt Grontmij in een consortium nauw samen met andere partijen, waaronder Witteveen & Bos.
Daarnaast maakt Grontmij deel uit van een consortium met het Pools instituut voor meteorologie en waterstaat, DHI Group en Arcadis om in Polen uitgebreide beheerplannen voor overstromingsrisico’s op te stellen. 

(Design of the sea wall in Jakarta shaped like the Garuda bird @KuyperCompagnons)
Klimaatbestendig
In het Vietnamese Ho Chi Minh leidt Grontmij  een consortium om de stad klimaatbestendig te maken en deze op een verantwoorde manier uit te breiden richting zee. Het project wordt gefinancierd door Partners for Water en maakt deel uit van het Water Mondiaal Programma.
Verder tekende Grontmij vorig jaar een alliantiecontract met het Engels water­ en recyclingbedrijf Anglian Water. Samen met Anglian Water en de andere alliantiepartners gaat Grontmij werken aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve oplossingen onder Anglian Waters investeringsplan.Grontmij gaat onder meer de inkoop, het supply chain management en de ontwikkeling van standaard producten voor haar rekening nemen. De alliantie gaat een reeks aan waterzuivering­-, watervoorziening­- en waterrecyclingsystemen leveren om Anglian Water’s dienstverlening aan klanten op peil te houden en het milieu te beschermen.

Waterzuiveringen
In Nederland is Grontmij onder meer betrokken bij het verbeteren van waterzuiveringen in Den Bosch en Tilburg. Verder ontwikkelt het advies- en ingenieursbureau een plan voor Kockengen om het Utrechtse veendorpje weerbaarder te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Belangrijke elementen uit het plan zijn ophoging van de gronden en modernisering van het rioleringsstelsel. En voor de opdrachtgever het Waterschap Noorderzijlvest maakt Grontmij het voorlopig ontwerp en contract voor de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl. 
Grontmij laat verder weten dat opdrachtgevers voor het gros van het werk in Nederland de voorkeur geven aan een Nederlands bureau. De medewerkers moeten in ieder geval de Nederlandse taal beheersen en een vestiging in Nederland hebben. Grontmij stelt dat een bedrijf dat haar roots in Nederland heeft, in het geval van Grontmij al 100 jaar, soms  wel een streepje voor heeft. Dat ziet het advies- en ingenieursbureau terug bij haar sterke regionale netwerken en betrokkenheid.
Toekomstige groei
Europese wet- en regelgeving (PASS 55, Kaderrichtlijn Water) kan volgens Grontmij bijdragen aan toekomstige groei op watergebied. Ook ziet het bedrijf kansen om haar positie uit te bouwen op het gebied van de terugwinning van hernieuwbare grondstoffen, asset management, energie-efficiency en het verbeteren van waternetwerken.