BTW blijkt ‘bottleneck’ voor fusie laboratoria Wetterskip Fryslân en Vitens

Naar aanleiding hiervan hebben het drinkwaterbedrijf en het waterschap besloten om de fusieplannen voorlopig in de ijskast te zetten. “Wij zullen onze bevindingen nog wel aanhangig maken”, zegt Mirjam Spaans van Wetterskip Fryslân. “De overheid dringt aan op samenwerking, maar op deze manier wordt dat onmogelijk gemaakt.” Beide partijen willen nu al wel meer gaan samenwerken, onder meer op het gebied van innovatie.