Brussel verleent ontheffing voor het gebruik van koper als biocide

Dertien februari 2014 maakte Brussel bekend dat er voor Nederland, Engeland, Spanje en Polen een ontheffing, ofwel een Essential Use Derogation (EUD) is toegekend omdat er niet voldoende effectieve, alternatieve technieken in de diverse landen beschikbaar zijn. Voorwaarde voor verlenging van die ontheffing is wel dat de leveranciers van koper-zilverionisatie systemen voor eind 2014 alsnog een volledig koperdossier voor specifieke toepassingen indienen. 
Paniek
In het najaar van 2011 ontstond er paniek onder de leveranciers van koper-zilverionisatie technologie toen aan het licht kwam dat buitenlandse leveranciers het koperdossier niet meer zouden verdedigen. En dat zou betekenen dat er in februari 2013 een Europees verbod op de verkoop van die systemen zou komen. In allerijl hebben vier Nederlandse bedrijven toen een consortium, de stichting Copper Silver Europe (CoSIE) opgericht met als doel om alsnog een dossier in te dienen en zo toestemming te krijgen voor het gebruik van koper. 
Gedoogbeleid
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in Nederland in 2010, na een lange beoordelingsprocedure een toelating afgegeven aan een aantal leveranciers voor verkoop en gebruik van koper-zilverionisatiesystemen in Nederland. Daarbij ging het uitsluitend om toepassingen in zogeheten prioritaire instellingen, zoals verzorgingstehuizen, gevangenissen en ziekenhuizen die met structurele en aantoonbare problemen met legionellabestrijding kampten. Op basis van de brief van I&M van 20 december 2011 heeft het Ctgb sindsdien een gedoogbeleid gevoerd voor de Nederlandse leveranciers. Met de recent verleende ontheffing is dit beleid nu eindelijk geformaliseerd. 
Toepassingen
De huidige Europese ontheffing geldt overigens ook voor specifieke toepassingen. In Nederland geldt de ontheffing alleen voor systemen met een toelating van het Ctgb voor de bestrijding (dus niet preventief) van legionella in drinkwater in prioritaire instellingen, voor de bestrijding van legionella in koeltorens en voor de bestrijding van groei van organismen in watertoevoerleidingen van offshore olie- en gasplatforms. In Spanje, Engeland en Polen is ook gebruik toegestaan voor de bestrijding van bad- en douchewater. Een toepassing die voor Nederland in de meeste gevallen overbodig is omdat wij overal drinkwater voor gebruiken. 
Europese taskforce
Ook in andere Europese lidstaten werden leveranciers in 2012  verrast door het op handen zijnde verbod. “De Nederlandse taskforce heeft zich daarom het afgelopen jaar aangesloten bij de Europese taskforce Biocidal Copper Task Force. Het koperdossier wordt nu samengesteld door de Franse Ctgb, Anses. De Stichting CoSie is opgeheven omdat we zijn opgegaan in een grotere organisatie. De Fransen hebben al twee keer eerder een koperdossier ingediend en zij hebben dus volop ervaring met de harmonisatie”, zegt directeur Peter van der Linde van Holland Water. 
Ontheffing
Van der Linde is blij dat de Europese Commissie de ontheffing heeft verleend. “Zodra wij als consortium het koperdossier ultimo 2014 hebben ingediend is het gebruik van koper onder de Europese wetgeving definitief gewaarborgd.Nadat we het koperdossier hebben ingeleverd wordt het in Brussel beoordeeld. Het is lastig te voorspellen hoe lang het in de Brusselse molen blijft. Alle leveranciers moeten voor september 2015 wel kunnen aantonen dat je betrokken bent bij de samenstelling van het dossier. Alleen dan krijg je een vergunning om de systemen te verkopen. Het leveren van onze systemen is nu weer volledig legaal, de vormfout uit het verleden is gerepareerd. Het gebruik van koper-zilverionisatie is cruciaal bij de bestrijding van legionella. Dat is nu ook door Brussel erkend.”
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de ontheffing vorig jaar in Brussel aangevraagd. Andere landen, zoals België en Italië, hebben iets minder voortvarend op het dreigende verbod gereageerd en wachten nog op een Essential Use Derogation.