Brits onderzoek naar antibioticaresistente bacteriën in zeesurfers

De onderzoekers willen in het onderzoek ‘Beach Bums’ onderzoeken welke effecten deze bacteriën op de maag- en darmflora van de surfers hebben. Volgens hoofdonderzoeker Anne Leonard van het European Centre for Environment and Human Health aan de universiteit van Exeter is bekend dat surfers meer dan tien keer zoveel zeewater inslikken als gewone zwemmers, zo’n honderdzeventig milliliter per sessie.”We hebben al aangetoond dat dit water antibioticaresistente bacteriën kan bevatten, maar we hebben geen idee welke invloed dat heeft op de gezondheid van de surfers.”

Surfers Against Sewage
De onderzoeksgroep werkt samen met de Britse actiegroep Surfers Against Sewage (surfers tegen afvalwater). Andy Cummings van SAS: “Hoewel de waterkwaliteit in de afgelopen twintig jaar sterk is verbeterd, kunnen kustwateren nog steeds zijn vervuild door zowel menselijk als dierlijk afvalwater, waardoor miljarden mogelijk schadelijke bacteriën in zee belanden. We willen duidelijker in beeld brengen welke risico’s mensen lopen wanneer ze het water in gaan.”

Immuniteit
Antibioticaresistente bacteriën vormen in toenemende mate een probleem voor de medische wetenschap. Het aantal soorten bacterie dat zo’n resistentie – of zelfs een volledige immuniteit – opbouwt groeit gestaag. Zelfs de meest krachtige antibiotica kunnen dan geen soelaas meer bieden. 

Beach Bums kit
De gezochte surfers moeten in Engeland, Wales of Noord-Ierland wonen en tenminste drie keer per maand in zee surfen. Het is de bedoeling dat ze zelf met behulp van een Beach Bums kit hun monsters verzamelen en een korte vragenlijst invullen.
De onderzoekers van het Beach Bums project gaan de rectale monsters van de surfers vergelijken met die van mensen die niet regelmatig in zee zwemmen. 

De officiële start van het onderzoek was afgelopen maandag, op 8 juni World Oceans Day.
De resultaten van het onderzoek worden in 2016 verwacht.