Brede groene dijk goed alternatief voor traditionele stenen dijk

In Nederland in het verleden al vaker toegepast
Een Brede groene dijk heeft een zeer flauw talud en een voorland van kwelders. De dijk wordt volledig in klei met een grasbekleding uitgevoerd. Door de natuur bij het ontwerp te betrekken kunnen ze op grote interesse van natuurorganisaties en omwonenden rekenen. Deze manier van dijkaanleg werd in Nederland in het verleden vaker toegepast, maar wordt nu niet meer als alternatief meegenomen omdat de voorkeur wordt gegeven aan dijken die zo min mogelijk ruimte innemen. Een Brede groene dijk neemt inderdaad meer ruimte in, wat de dijk ongeschikt maakt voor locaties waar ruimte schaars is. Het Eems-Dollardgebied is juist zeer geschikt voor dit type dijk.
Meer materiaal, toch goedkoper
De kosten voor de Brede groene dijk komen per kilometer beduidend lager uit omdat er geen dure asfalt- of steenbekledig nodig is. De onderzoekers waren verrast over dit resultaat omdat er wel meer materiaal nodig is voor de dijk.
Ook op veiligheid scoort de Brede groene dijk hoger dan de traditionele dijk. Dit komt omdat de dijk door zijn grotere basisbreedte en in combinatie met een kwelder minder gevoelig is voor kwel en zandmeevoerende wellen wat een dijk instabiel maakt. Bovendien kan bij dit concept met een lagere kruinhoogte worden volstaan, wat de stabiliteit van de dijk ten goede komt.
Ontwerp op kleine schaal testen
Nu de vergelijking zo positief uitvalt, pleiten de onderzoekers ervoor het nieuwe dijkconcept en kleiwinning vanuit de kwelder, in de komende jaren op kleine schaal te testen. Zo kan meer informatie worden verzameld en kan de Brede Groene Dijk bij de volgende ronde dijkverzwaringen als mogelijk alternatief worden meegenomen.  
Afkeuren dijken aanleiding onderzoek
De studie ‘Nadere verkenning groene Dollarddijk’ is uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma Waddengebied van de rijksoverheid en met medewerking van het corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, het programma rijke Waddenzee en de Dienst Landelijk Gebied. Aanleiding voor het onderzoek was het afkeuren van diverse dijken in Noord-Nederland omdat de harde bekleding niet meer bestand is tegen de golfaanval.

Naar de Bedrijvenregister vermelding van Deltares
(persbericht mei 2014)