Breaking boundaries event verlegt grenzen

Aan water geen gebrek. 
Maar tijdens ‘Breaking Bounderies’ ging het niet alleen om water, het ging om grenzen verleggen en over grenzen heen kijken. Dat was het uiteindelijke resultaat van de opdracht die door Jong KNW aan een groep trainees uit het Nationaal Water Traineeship mee was gegeven; namelijk een evenement organiseren dat triggert en inspireert. Hoe dat moest? Dat mochten ze zelf weten. 
Dus stonden er vrijdag 9 mei ruim 90 aanwezigen aandachtig te luisteren naar de aftrap door dagvoorzitter, trainee en NWP-er Lindsey Schwidder. De watersector in een ander daglicht zetten en focussen op innovatieve en verfrissende ideeën die ook bij water horen, dat is wat zij in de 1,5 jaar in de watersector heeft geleerd en dat is wat ze wil meegeven aan de deelnemers. Het doel van de middag was om de aanwezigen mee te nemen buiten de traditionele watersector. Vijf pitches, met als onderwerp Water & … volgden elkaar in hoog tempo op. Water en Games (Tygron), Water en Natuur (WNF), Water en Voetbal (Football 4 WASH), Water en Mode (Made-by) en Water en Voedsel (Waterfootprint) waren onderwerpen waarover gepitcht werd. Allemaal onderwerpen op het snijvlak van de watersector en aangrenzende sectoren. 
Daarna volgden een drietal tafelsessies naar keuze waar de aanwezigen in gesprek gingen met de pitchers. Het is moeilijk voor te stellen maar voor het fabriceren van een spijkerbroek wordt naar schatting 8000 liter water verbruikt. Multilevel stakeholderperspectieven zijn makkelijk in kaart te brengen door gebruik te maken van de serious games van Tygron. En dat de KNVB zich maatschappelijk verantwoord voelt om zich actief bezig te houden met WASH en daar zijn sterspelers voor inzet, eigenlijk een logische stap is. 
Nog een snijvlak is Water en Social Media, welke mensen weet te bereiken over en door sectoren heen. Met de hashtag #bb09052014 kon iedereen twitteren over zijn/haar ervaringen en gedachten, dit is gebundeld in een heus flipboard: https://flipboard.com/section/breaking-boundaries-2014-beVx5t 

Naar de Bedrijvenregister vermelding van NWPg
(persbericht mei 2014)