Een van de adviezen die de Brabanders krijgen: wees zuinig met het water in je tuin (foto: Pexels).

Dertien Brabantse organisaties en overheden zijn samen een campagne gestart die een dringende oproep doet aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven. Ze vragen om minder water te gebruiken én de regen die valt zo lang mogelijk vast te houden. Met de hashtag #elkedruppeltelt is de campagne op donderdag 4 juni op social media gestart.

Bestuurders van Brabants Landschap, Brabant Water, Molenstichting Noord-Brabant, Natuurmonumenten, , Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Vereniging Industriewater, Waterschap De Dommel, Landbouworganisatie ZLTO en gemeenten in het Dommelgebied kwamen recent online bijeen voor een spoedoverleg om aanvullende maatregelen tegen droogte te bespreken. Vanaf nu worden ‘motorkapoverleggen’ in het veld georganiseerd om samen op lokaal niveau extra acties tegen droogte te ondernemen.

Water opvangen
De focus van de gezamenlijke campagne ligt op water opvangen. Daartoe krijgt het publiek enkele bekende tips: koop een regenton, maak een groen dak, minder vaak of korter douchen, sproeien, wassen etc. Maar daar blijft het niet bij. Door heel Brabant moeten sloten met zandzakken of planken dichtgezet worden, zodat het water dát valt, gebruikt kan worden. Boeren die nog mogen beregenen, moeten dat efficiënter doen en bedrijven moeten nagaan waar ze water kunnen besparen.

Afhankelijk van regenwater
In het gebied van waterschap De Dommel is de nood erg hoog. Het is een regio met veel zandgrond en zonder rivier. Het gebied is dus 100 procent afhankelijk van regenwater. Dat geldt minder voor de buurwaterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta. Maar ook daar is de droogte een probleem en worden al volop onttrekkingsverboden ingesteld.