Brabantse Delta, STOWA en Colsen werken samen in duurzame slibvergisting

Op de rwzi Bath ontwikkelen de partners een innovatieve werkwijze. Door de temperatuur in de gistingstank te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius (thermofiele gisting) komt er meer biogas vrij. Dit biogas dient als energiebron voor elektriciteitsproductie. Meer biogas betekent vijftig procent meer elektriciteitsproductie. De warmte die hierbij ontstaat, wordt gebruikt om de gistingstank op temperatuur te houden. Tevens neemt de hoeveelheid restslib met maar liefst een kwart af. Daarnaast wordt stikstof en fosfaat teruggewonnen.
De proef op de rioolwaterzuivering Bath is in februari gestart. Deze innovatie heeft zich in een proefopstelling al bewezen. Nu zoeken de betrokken partijen naar het hoogst haalbare resultaat.

 
Boris Colsen, directeur van Colsen, Joost Buntsma directeur STOWA, en Theo Schots, lid dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta onderteken de samenwerkingsovereenkomst  >foto Brabantse Delta