De vaart Leursche haven die meer bescherming nodig heeft, mondt uit in de jachthaven in Etten-Leur. (foto: Wikimedia Commons).

Waterschap Brabantse Delta gunt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van keermiddelen met gemalen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart aan Boskalis Nederland BV. Woensdag 11 april tekenden de partijen een overeenkomst voor het project Verbetering Regionale Keringen dat in maart 2020 moet zijn afgerond.

Waterschap Brabantse Delta heeft in samenwerking met de omgeving in 2016 al gekozen voor een alternatief voor het verbeteren van de dijken langs de Leursche Haven, de Kibbelvaart en de Laaksche Vaart. Het voorkeursalternatief bestaat uit het plaatsen van keermiddelen en gemalen aan de monding van de vaarten. Deze oplossing neemt veel minder ruimte in beslag dan een volledige dijkverbetering. Boskalis gaat dit voorkeursalternatief nu uitwerken in een definitief ontwerp en na instemming van het waterschap ook realiseren. Het bestuur van het waterschap heeft groot vertrouwen in de aanpak en de uitvoering van de opdracht door Boskalis.

Cultuurhistorie
“Boskalis heeft een kwalitatief sterke aanbieding gedaan die rekening houdt met de wensen van inwoners en met aandacht voor cultuurhistorie en duurzaamheid” stelt de projectleider Verbetering regionale keringen van waterschap Brabantse Delta. Volgens de projectleider zal Boskalis de belanghebbenden zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering van de werkzaamheden bij het project betrekken. Daarnaast heeft zij in haar ontwerp een keuze gemaakt voor een verantwoorde inpassing in het landschap waarbij cultuurhistorische waarden worden hersteld. Er wordt gestuurd op CO2-reductie en op gebruik van duurzaam materiaal voor de keermiddelen. Duurzaamheid en participatie zijn voor waterschap Brabantse Delta zwaarwegende doelstellingen binnen waterveiligheidsprojecten.

Nieuwe normering

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark bij de Leursche Haven, de Kibbelvaart en de Laaksche Vaart steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot en daarom moet het gebied nog beter worden beschermd om eventuele schade bij hoog water tegen te gaan. Waterschappen hebben samen met de provincie afgesproken dat de regionale keringen in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken.