Sinds kort kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in de provincie Noord-Brabant. De website BrabantInZicht.nl wordt voortdurend up to date gehouden door de provincie en de Brabantse waterschappen.

In tekst, kaarten, foto’s en grafieken geeft de website antwoord op vragen als: Hoe ontwikkelt zich de waterkwaliteit in Brabant? Hoe staat het met de veiligheid langs de grote rivieren? Hoe staat het met de biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden en in het agrarisch landschap?

Beleid
De informatie is gebaseerd op meetgegevens van de provincie, waterschappen en andere organisaties. Provincie en waterschappen gebruiken de informatie onder andere om daarop hun beleid te baseren en te evalueren. Voorheen brachten provincie en waterschappen periodieke rapportages van deze gegevens naar buiten. De website geeft nu iedereen de mogelijkheid om op elk moment actuele gegevens te raadplegen.

Daarbij is veel aandacht besteed aan de presentatie van die gegevens. Bezoekers van de website hoeven niet te gaan spitten in een berg met kaartjes, tabellen en grafieken, maar worden op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier door de gegevens geleid. Vaak zijn de getoonde grafieken en kaarten interactief gemaakt.

Gebruik
Ook medewerkers van gemeenten, terreinbeheerders, belangengroeperingen en kennisinstituten kunnen deze gegevens gebruiken om beleid op te baseren of om onderzoek te doen. De website bevat nu de meetgegevens over natuur, water en milieu. Op termijn zullen ook meetgegevens over andere beleidsthema’s worden toegevoegd, zoals agrofood.

De website: brabantinzicht.nl