kwijtschelding
Foto: Pixabay
  • De Europese Investeringsbank verlengt haar samenwerking met Brabant Water ter ondersteuning van veilig en kwalitatief hoogwaardig drinkwater.
  • De werkzaamheden voor vernieuwing en uitbreiding van waterzuiveringsinstallaties en leidingnetten komen ten goede aan meer dan 2,5 miljoen mensen in het verzorgingsgebied van Brabant Water.
  • De financiering is erop gericht de leveringszekerheid in tijden van klimaatverandering te waarborgen en de dienstverlening op het huidige hoge niveau te houden.

Met de ondertekening van een kredietovereenkomst van maximaal € 200 miljoen verlengen Brabant Water en de Europese Investeringsbank Groep hun samenwerking, die teruggaat tot 2016. De middelen dekken een deel van het investeringsprogramma voor productie- en distributiefaciliteiten van Brabant Water voor de periode 2022-2026. Brabant Water is het op één na grootste waterleidingbedrijf van Nederland en is actief in de provincie Noord-Brabant, waar het zo’n 2,5 miljoen mensen bedient. Het programma betreft vooral de modernisering van de installaties voor grondwaterzuivering en de renovatie en uitbreiding van waterleidingen, met als doel de hoge kwaliteit van het drinkwater in stand te houden.

“De meeste mensen realiseren zich niet hoeveel onderhoud er komt kijken bij de hoge kwaliteit van het Nederlandse drinkwater”, aldus EIB-vicepresident Kris Peeters. “Nu de gevolgen van klimaatverandering voelbaar beginnen te worden, zal de productie van schoon en gegarandeerd veilig drinkwater alleen nog maar belangrijker worden. We steunen Brabant Water graag zodat het veilig drinkwater kan blijven leveren aan de mensen in zijn verzorgingsgebied.”

Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water: “Brabant Water is blij met deze overeenkomst, waarmee de financiering voor toekomstige investeringen is veiliggesteld – investeringen die nodig zijn om toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve uitdagingen te kunnen aangaan.”

Het doel van het investeringsplan is de betrouwbaarheid en efficiëntie van de watervoorziening in Brabant te vergroten, door systemen voor watervoorziening en -distributie te moderniseren en uit te breiden. Daarnaast moet het plan de kwaliteit van de drinkwatervoorziening verbeteren door de bestaande installaties voor grondwaterzuivering te vernieuwen en de capaciteit ervan te vergroten. Dit is de derde financieringsovereenkomst tussen de EIB en Brabant Water.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. De Bank is direct eigendom van de EU-lidstaten – Nederland bezit 5,2% van de aandelen. Hierdoor kan de EIB langlopende financiering bieden voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB stelde in 2022 iets meer dan € 2 miljard beschikbaar aan leningen voor projecten in Nederland.

Brabant Water is het op één na grootste waterleidingbedrijf van Nederland. Zijn verzorgingsgebied omvat alle gemeenten in Noord-Brabant en de Zeeuwse gemeente Tholen.