Bouwkraanongeval Alphen noopt Rijnland tot versneld instellen winterpeil

Om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken is het van belang dat er voor de verwachte neerslag genoeg ruimte is in de sloten en kanalen om het vervolgens weg te pompen. Daarom heeft Rijnland er voor gekozen om vanaf vandaag, donderdag 3 september, versneld het winterpeil in te stellen. Normaal gesproken duurt het een maand om het winterpeil in het hele gebied in te stellen, nu gebeurt dit in twee weken. In de sloten zal dan ook zichtbaar zijn dat de peilen in de boezem en polder al vroeg in de maand september lager zijn. 
Beperkte doorstroom
De kranen en pontons liggen sinds 3 augustus in het water en zorgen sindsdien voor de verminderde doorstroomcapaciteit. Tijdens het kraanongeval bevond Rijnland zich in een droogtesituatie. Hierdoor vormden neerslag en voldoende waterberging geen probleem  voor de beperkte doorstroom. Nu het nattere najaar begonnen is en er regelmatig flinke buien vallen, kunnen zich afvoerproblemen voordoen als het waterpeil niet wordt aangepast. 

Ruimte voor buien
Door de verminderde doorstroom in de Oude Rijn is het moeilijker om snel het overtollige water (door bijvoorbeeld neerslag) weg te pompen. Daarom is het belangrijk dat er genoeg ruimte in de sloten en rivieren is om forse neerslag op te vangen. Als het huidige zomerpeil gehanteerd blijft, kan er bij een fikse bui wateroverlast ontstaan, zeker door de beperkte doorstroming. Door nu alvast naar het lagere winterpeil te gaan, kan er meer water opgevangen worden en is er dus minder kans op wateroverlast. 

Afstemming
Het buurwaterschap De Stichtse Rijnlanden voert zijn overtollige water ook af over de Oude Rijn. Daarom stemt Rijnland de maatregelen met hen af om de kans op wateroverlast te beperken. Verder heeft Rijnland nauw contact met de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit om er voor te zorgen dat de belangen van voldoende doorstroming en het voorkomen van olieverontreiniging in het water tijdens de berging van de kranen en pontons worden gewaarborgd. 

Foto Hoogheemraadschap Rijnland