Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

De samenleving is gebaat bij een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit zijn grote uitdagingen voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

Deze praktijk is tevens een goede leerschool voor studenten. Rijkswaterstaat en Delta Academy, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, organiseren de werkconferentie “Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta”.

Tijdens deze werkconferentie presenteren onderzoekers resultaten uit recent praktijkgericht onderzoek naar slim sedimentbeheer, ruimtelijke adaptatie en het herstellen van de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit. Ook komen de pilots van de Vlaamse en Nederlandse partners binnen het project Smartsediment aan bod: innovatief sedimentbeheer draagt hier direct bij aan natuurherstel.

En nieuwe ideeën voor de Scheldedelta worden besproken aan de hand van ervaringen met bouwen met de natuur in de Waddenzee, Eems Dollard (D/NL), Galveston Bay (US) of andere estuaria, kustzones en getijdebekkens.

Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta
Na afloop van de werkconferentie wordt het startsein gegeven voor het Living Lab Eco-engineering Scheldedelta.