ozoninstallatie
Impressie van de nieuwe ozoninstallatie van Stichtse Rijnlanden in Houten (illustratie: Stichtse Rijnlanden).

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Houten is een ozoninstallatie in aanbouw om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is initiatiefnemer, in samenwerking met Pannekoek GWW, Witteveen+Bos en Nijhuis Water Technology.

Houten kwam als hotspot naar voren uit een landelijke analyse van alle RWZI’s waar de waterkwaliteit wordt beïnvloed door geneesmiddelen. Daarom komt er een ozoninstallatie om medicijnresten te verwijderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Teveel medicijnresten

Het RIVM geeft aan dat er reden is tot zorg door de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater. Medicijnresten hebben niet alleen een negatief effect op het waterleven, maar ook op de bereiding van goed drinkwater. Het extra zuiveren van oppervlaktewater is daarom belangrijk. Vooral in Houten is dat zo, omdat zo’n 2 km stroomopwaarts zich een drinkwaterpunt van Waternet bevindt.

Ozoninstallatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil het water gaan zuiveren met behulp van ozon, een voor Nederland innovatieve manier. “Wij zijn het eerste waterschap die een full-scale ozoninstallatie operationeel zullen hebben. Onze technologieleverancier, Nijhuis Water Technology, haalt de technische kennis onder andere uit Duitsland waar deze technologie al toegepast wordt. De ozongenerator komt van een Italiaanse leverancier en het ontwerp is ook in samenwerking met die partij gemaakt”, zegt Martijn Fokken, projectleider bij het waterschap. De installatie zal ervoor zorgen dat minimaal 70% minder medicijnresten op het Amsterdam-Rijnkanaal worden geloosd. De ozoninstallatie kan tot 870 m³/u afvalwater behandelen.

Bromaatvorming tegengaan

Ozon zorgt voor oxidatie van microverontreinigingen zodra het in contact komt met het afvalwater. Door de reactie van ozon met bromide ontstaat bromaat, een carcinogene stof. Het waterschap moet hierbij rekening houden met de vastgestelde normen voor bromaat in zoet oppervlaktewater door het RIVM. Er geldt een ecologische risicogrens voor bromaat van 50 microgram per liter en een drinkwaternorm van 1 microgram per liter. Fokken: “In het ontwerp zijn diverse aanpassingen meegenomen om bromaatvorming tegen te gaan, en kunnen er additionele technieken worden bijgeschakeld als de bromaatvorming toch te hoog blijkt te zijn.”

Lozingsnorm nog onbekend

De definitieve lozingsnorm voor bromaat is overigens nog steeds onbekend. Naar verwachting volgt de nieuwe norm van het ministerie van IenW vanaf eind november 2021.