Driehonderd Westlandse tuinders laten vanaf begin 2024 collectief hun afvalwater zuiveren door het Hoogheemraadschap van Delfland. De leden van de Waterzuiveringscoöperatie Westland stemden hier 1 november unaniem mee in. Het Hoogheemraadschap van Delfland past hiervoor de zuivering bij AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland aan. De zuivering gaat straks met actief kool in plaats van ozon in verband met het bromaat dat hierbij ontstaat.

Het bestuur van Delfland honoreerde eerder het verzoek van de tuinders: collectief zuiveren levert schoner water op en is energiezuiniger dan 300 individuele zuiveringsinstallaties. Delfland legt hiervoor een gemaal in De Lier aan dat het afvalwater van de glastuinbouw in deze omgeving verpompt naar het rioolgemaal Staelduinen in Hoek van Holland. Ook komt er een persleiding van ruim vijf kilometer. De investeringsraming is ruim zeven miljoen euro. De kosten komen voor rekening van de Waterzuiveringscoöperatie Westland.

Lozingsverbod

De tuinders mogen sinds 2021 geen bestrijdingsmiddelen meer lozen op het riool. En vanaf 2027 ook geen meststoffen meer. Delfland zou het water uit de kassen oorspronkelijk met ozon gaan na-zuiveren om er microverontreinigingen en bestrijdingsmiddelen uit te halen. Bij het na-zuiveren van het afvalwater met ozon wordt in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat.

Norm bromaat

Omdat er geen Nederlandse norm was voor bromaat, ging Delfland bij het ontwerp van de zogeheten Zoetwaterfabriek uit van de Zwitserse norm. Het project werd vorig jaar ingehaald door de actualiteit. Het ministerie van IenW stelde een Nederlandse norm vast voor bromaat in oppervlaktewater en deze is veel strenger dan de Zwitserse. Bovendien is bromaat door het ministerie aangemerkt als zeer zorgwekkende stof.

Zuivering met actief kool

De nieuwe normstelling voor de lozing van bromaat maakte na-zuivering met ozon niet wenselijk en niet haalbaar. Daarom stapt Delfland nu over op zuivering met actief kool. Het Hoogheemraadschap moet hiervoor wel het proces op de zuivering aanpassen. Het actief kool wordt gedoseerd in het biologische zuiveringsproces. Hiervoor komt er een doseerinstallatie met een voorraadopslag voor de kool.

Bouwteam

Een bouwteam, bestaande uit Delfland, Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB, bereidt het werk voor en voert het uit. Het actief kool bezinkt, komt in het zuiveringsslib terecht waarna de slib eindverwerker het samen met het slib verwerkt.
Zo’n 300 glastuinbouwbedrijven – met een gezamenlijk glasoppervlak van ongeveer 1.000 ha – zijn bij de Waterzuiveringscoöperatie Westland aangesloten. In 2034 besluit de waterzuiveringscoöperatie en Delfland of ze de samenwerking voortzetten.

Bommelerwaard

De tuinders in de Bommelerwaard gingen hun collega’s in het Westland voor. Het aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie werd in 2021 opgeleverd. Hierin wordt het afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd. Door het systeem lozen tuinbouwbedrijven hun afvalwater met bestrijdingsmiddelen niet meer op oppervlaktewater. En dus niet meer op de Afgedamde Maas, waar Dunea drinkwater wint.
De tuinders betaalden 1,7 miljoen van de 5 miljoen die de leiding en zuivering in totaal kost. De voorzuivering in Zaltbommel gebruikt een oxidatief proces door een combinatie van uv-licht en waterstofperoxide. Leverancier van de techniek is Enthoven Techniek.