De Fairway is een van de megahoppers die Boskalis gaat inzetten voor het landaanwinningsproject in de baai van Manila (foto: Boskalis).

Koninklijke Boskalis Westminster heeft een Design & Construct-contract binnengesleept voor het Pasay Reclamation Development Project in de baai van Manila op de Filipijnen. Met dit ontwikkelingsproject wordt een nieuw gebied gecreëerd voor zowel commercieel vastgoed als woningbouw in een dichtbevolkt deel van de Filipijnse hoofdstad Manila. Onder de kustbewoners is er verzet tegen de plannen.

Boskalis gaat het project uitvoeren in samenwerking met de Chinese partner China Harbour Engineering Company (CHEC). Het project is toegekend door het beursgenoteerde SM Prime Holdings Inc (SMPHI), een van de grootste vastgoedontwikkelaars in Zuidoost-Azië. De geschatte totale contractwaarde bedraagt circa 650 miljoen euro, waarvan het Boskalis-aandeel circa 325 miljoen euro bedraagt.

‘Bescherming tegen gevolgen klimaatverandering’
Peter Berdowski, de ceo van Boskalis, zegt zeer verheugd te zijn over de toekenning van dit omvangrijke contract: “Als Boskalis hebben we een rijke traditie in het creëren van nieuw land en we kijken ernaar uit bij te dragen aan een bescheiden uitbreiding van de Filipijnen en het beschermen van een deel van Manila tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze regio is van oudsher van groot belang voor Boskalis en met dit project hebben we de bezetting van de grote baggerschepen voor de komende jaren verzekerd.”

Bestand tegen aardbevingen
Met het Pasay Reclamation Development Project wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van nieuw, modern commercieel vastgoed en woningbouw in de baai van Manila. Het project omvat de aanleg van drie kunstmatige eilanden met een totaal oppervlak van circa 360 hectare. Deze eilanden zouden bestand moeten zijn tegen zware aardbevingen en de kust- en oeverbescherming is ontworpen om tyfoons te kunnen weerstaan.

Bedreigd koraal en vissersfamilies
Het Filipijnse landaanwinningsproject is niet onomstreden. De actiegroep Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) vreest voor het levende koraal in de baai en vooral ook voor de kleine vissers en hun families die door de landaanwinning en projectontwikkeling uit hun huizen worden gejaagd en van hun broodwinning worden beroofd. Als het aan Pamalakaya ligt, worden de honderden miljoenen euro’s niet in vastgoed gestoken, maar in natuurherstel in de momenteel sterk vervuilde baai.

Klus van meerdere jaren
Voor de landaanwinningsactiviteiten zet Boskalis meerdere sleephopperzuigers in, waaronder megahoppers, voor een periode van twee jaar. Om het inklinken van de grond te bevorderen, wordt 60.000 kilometer verticale drainage aangebracht. Daarnaast wordt door middel van dynamische en vibrocompactie de grond in het gehele landaanwinningsgebied verdicht. De eilanden zullen worden voorzien van een stenen oeverbescherming in combinatie met een betonnen golfbreker. De voorbereidende werkzaamheden vangen in het eerste kwartaal 2020 aan. De baggerwerkzaamheden worden naar verwachting binnen drie jaar voltooid en het totale project kent een doorlooptijd van vijf jaar.