Koos Baas, directeur-eigenaar van het Bossche bedrijf Aquacare Europe & Service bv, dat gespecialiseerd is in waterbehandeling, is met zijn initiatief Green Water Solution, Inc. doorgedrongen tot de finaleronde van de prestigieuze Amerikaanse George Barley Water Prize. Tot deze finaleronde zijn slechts vier van de in totaal 104 inzendingen van universiteiten en bedrijven over de gehele wereld toegelaten. De prijs is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het fosfaatprobleem in het algemeen en een oplossing te vinden om giftige algengroei uit de Amerikaanse Everglades te stoppen. Niet alleen Florida maar ook vele andere plaatsen ter wereld worden al jaren geteisterd door dergelijke algengroei, ontstaan door overbemesting, huishoudelijk en industrieel afval afvalwater. De algengroei veroorzaakt, door daling van het zuurstofgehalte, sterfte van het waterleven en brengt drinkwatervoorziening in gevaar.

De Everglades, het immense subtropische moeraslandschap in Florida, werden in 1979 door Unesco op de Werelderfgoedlijst geplaatst en in 2010 verklaard tot Bedreigd Werelderfgoed.

In totaal vier jaar durend

‘De Water Prize gaat niet alleen over fosfaat, maar vooral over schoon water. Het gaat om aanpassing van de manier waarop wij denken en omgaan met één van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat: hoe kunnen we onze toekomstige generaties verzekeren van schoon water’,

zo stelt  de George Barley Water Prize, in het leven geroepen door de Everglades Foundation. Het gehele proces van start tot eind van deze wedstrijd, die een hoofdprijs kent van $ 10 miljoen, duurt vier jaar. De afgelopen twee jaar zijn de eerste drie fasen (fase 1, fase 2 en de pilot fase) doorlopen, de vierde (test fase) met een looptijd van twee jaar bestaat uit het daadwerkelijk op grote schaal testen van de door de finalisten voorgestelde oplossingen en gaat nu van start.

Doorontwikkeling

Koos Baas heeft vertrouwen in een goede afloop van de wedstrijd: ‘De oplossing die wij voorgesteld hebben onder de naam Green Water Solution is een doorontwikkeling van het door Aquacare geïntroduceerde proces dat reeds in de praktijk functioneert. Dit proces, onder de naam BiOPhree®, richt zich op het verwijderen van fosfaten uit (afval)water. Met Green Water Solution zijn wij één van de weinige partijen ter wereld die in staat is fosfaat te verwijderen op een zodanige manier dat het restmateriaal herbruikbaar is in de vorm van bijvoorbeeld kunstmest. Echte circulaire economie dus. We weten door BiOPhree® exact welke resultaten dit oplevert. Voor ons is het dus nu al duidelijk dat de test in de finale, die zal worden uitgevoerd in Lake Jessup in Florida, op dit gebied geen verrassingen zal laten zien. Onze ‘schone’ techniek is betaalbaar, schaalbaar en toepasbaar over de hele wereld.  In de Baltische Zee bijvoorbeeld, heeft Aquacare onlangs ook al een prijs gewonnen met dezelfde oplossing. In Nederland passen we deze techniek toe om op een milieuvriendelijke manier koeltorens te behandelen en vrij te houden van biologische groei’.

‘Maar er moet natuurlijk nog wel veel gebeuren, voordat we de George Barley prijs winnen. De testapparatuur moet gebouwd worden en de testen worden afgenomen. Dat vergt in totaal dus nog twee jaar tijd, maar ook een grote investering die we, hopelijk samen met bestaande en nieuwe investeerders, zullen moeten dragen vanuit ons eigen Aquacare research&development-budget.’

Bijzonder: in eigen achtertuin

Voor Koos Baas is deze prijsvraag in meerdere opzichten bijzonder. Het vraagstuk van de fosfaat-vervuiling in de Everglades heeft plaats ‘in zijn eigen achtertuin’, de zuidelijke punt van Florida. Hij is zich er dus terdege van bewust dat een goede oplossing snel gewenst is.

Baas, voorheen woonachtig in Oss, woont door zijn huwelijk met een Amerikaanse sinds elf jaar grote delen van het jaar in West Palm Beach. Hij leidt nu zijn bedrijf deels vanuit Florida, deels in Nederland. ‘Gelukkig heb ik een heel goed team in ’s-Hertogenbosch dat de dagelijkse operatie uitvoert. Daarmee sta ik voortdurend in contact. Juist de combinatie van werken in Nederland en in de VS biedt mij extra mogelijkheden op het gebied van research&development, waarop ik altijd al erg actief ben geweest en waarvan ik het belang en de noodzaak inzie. Nu kan ik directe contacten onderhouden met zowel Nederlandse als Amerikaanse onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Dat inspireert niet alleen, maar biedt ook vele nieuwe kansen en mogelijkheden.’

Baas werd in 1988 via een management buy out mede-eigenaar van Aquacare bv, om in 2012 volledig eigenaar te worden. Baas: ‘Ik vind Aquacare nog steeds een heel mooi bedrijf en ondanks mijn vertrek naar Amerika wilde ik het niet loslaten omdat er nog zoveel potentie in zit. Bovendien voel ik mij zeer betrokken bij mijn medewerkers omdat velen al jaren mijn collega’s zijn en ik ook mijn verantwoording voel naar hen toe. Ik wil dat het goed gaat met het bedrijf, zij willen ook niets liever. Daarin schuilt de kracht van ons bedrijf: de inzet die iedereen erin legt om wat we doen heel goed te doen. Daarom ook werken we met zo veel vertrouwen aan deze wedstrijd omdat we weten wat we kunnen en wat we moeten doen.’