Boeren eisen vergoeding voor wateroverlast

Boeren in de Hoeksche Waard en op het Eiland van Dordrecht willen dat waterschap Hollandse Delta de schade vergoedt die is ontstaan door extreme regenval in 2015. Volgens de boeren heeft het waterschap niet aan de zorgplicht voldaan. Woensdag 4 juli diende er een zesde zitting in deze rechtszaak bij de rechtbank in Rotterdam.

RTV Rijnmond sprak met de gedupeerden en de advocaat van het waterschap. Eind augustus 2015 viel er extreem veel neerslag en gingen de oogsten van de boeren verloren. De boeren verwijten het waterschap dat ze vooraf te weinig maatregelen nam en tijdens de overlast onvoldoende deed.

Hulp afgewezen
De advocaat van de boeren denkt dat de schade twee tot drie miljoen euro zal bedragen. De boeren zijn teleurgesteld in het waterschap. Zeker omdat de hulp die ze aanboden niet door Hollandse Delta werd aanvaard. Aannemer Jan van de Wetering uit Sliedrecht vertelde in de rechtszaal dat er een bedrijf bereid was direct een grote pomp te plaatsen. Het waterschap blies die reddingsactie af en gaf aan dat zij zelf over voldoende materieel en mensen beschikten. Van de Wetering is vervolgens op initiatief en kosten van de agrariërs met kleine pompen aan de slag gegaan zoveel mogelijk schade te beperken. Volgens de advocaat van het waterschap is Hollandse Delta niets te verwijten en is er aan de zorgplicht is voldaan.

Waterschap De Dommel
In 2017 vergoedde waterschap De Dommel de schade van 41 boeren in Zuidoost-Brabant die ontstond na de hevige regenval in juni 2016. Het gaat om schade die te wijten is aan nalatigheid van het waterschap. Denk aan verstopte duikers of niet gemaaide sloten.