Bluswater brand Shell op eigen terrein opgeslagen

Vannacht werd direct groot materieel ingezet om de grote brand te blussen. Een aantal brandweerwagens hebben naastgelegen plants gekoeld met water om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden. Hagenaars: “Ook al dat water is op het terrein gebleven. Shell heeft ruimte voor twee miljoen kuub bluswater en die hoeveelheid water is er bij lange na niet gebruikt.”
Schuim
Shell zelf heeft in totaal vier schuimblusvoertuigen ingezet en werd bijgestaan door zes schuimblusvoertuigen vanuit de Veiligheidsregio. Uiteindelijk is er voor gekozen om het ethylbenzeen uit te laten branden. “In tegenstelling tot de brand bij Chemiepack was hier geen sprake van een cocktail van schadelijke stoffen en dat maakte het bestrijden van de brand een stuk makkelijker. Ik denk dat er in totaal ongeveer 1 kuub schuim is gebruikt. Op het terrein ligt ook bijna geen schuim.”
Ook Waterschap Brabantse Delta maakte deel uit van het calamiteitenteam. De medewerkers van het waterschap hebben echter niets hoeven te doen omdat de situatie bij Shell goed onder controle was.