Bleutec Sea & Coastline (Pollutec) wordt gehouden op 30 november en 1 december in Nantes

Bluetec sea & coastline by Pollutec, de nieuwe jaarlijkse internationale bijeenkomst van milieu-oplossingen voor de zee en kustgebieden, opent haar deuren op 30 november en 1 december 2022 in Nantes.

Het evenement wordt in de even jaren autonoom gehouden in het (Atlantische) kustgebied, en in de oneven jaren in Lyon samen met de Pollutec.

Gezien de belangstelling voor deze sector met zijn groeiende uitdagingen op de Pollutec 2021, met een speciale ruimte ingehuldigd Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur voor maritieme clusters en vraagstukken, Arnaud Leroy, voorzitter van ADEME en Raphaëla le Gouvello, voorzitter van de vereniging Respect Ocean, wil het Pollutec team de ecologische transitie van de maritieme en kustwereld versnellen met de lancering van een nieuw internationaal evenement: Bluetec sea & coastline by Pollutec.

Door een combinatie van de expositieruimte, conferenties en debatten, zakelijke ontmoetingen en bezoeken ter plaatse, zal Bluetec sea & coastline economische spelers, industriëlen en plaatselijke autoriteiten in staat stellen elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en de beste oplossingen te vinden

– Om hun milieu-impact te verminderen;

– Om de aantasting van het kust- en mariene milieu te voorkomen en te beperken;

– Om hun ontwikkeling aan te passen met het oog op grotere veerkracht;

– Om de ecologische en energietransitie van maritieme activiteiten te versnellen;

BLUETEC SEA & COASTLINE, DE VERWEZENLIJKING VAN EEN GROTE AMBITIE…

In 2000 ging de aandacht vooral uit naar de vervuiling van de zee na de Erika olieramp, en in 2004 werd een forum opgericht dat zich speciaal op kustontwikkeling richtte. Het thema zee en kust heeft zich de afgelopen 20 jaar sterk ontwikkeld op de Pollutec, met als hoogtepunt de oprichting van een permanente ruimte in 2021 “Pollutec Mer & Littoral”.

Bij elk van haar edities heeft de Pollutec de nadruk gelegd op expertise en oplossingen die gewijd zijn aan de milieu-uitdagingen van maritieme activiteiten en kustbeheer (1).

De lancering van de eerste editie van Bluetec sea & coastline markeert de dubbele ambitie van organisator Pollutec om een specifieke milieu-expertise naar buiten te brengen, die beantwoordt aan de duurzaamheidsbehoeften van de economische en menselijke activiteiten op zee en aan de kustgebieden, en ook om de redelijke mutatie van mariene en maritieme activiteiten in de richting van meer duurzaamheid aan te moedigen.

OM DE ECOLOGISCHE OVERGANG VAN DE ZEE EN DE KUSTLIJN TE VERSNELLEN

150 Franse en internationale exposanten die geselecteerd zijn op de relevantie van hun oplossing(en) en 2.000 bezoekers van plaatselijke overheden in kustgebieden en bedrijven die gespecialiseerd zijn in milieubescherming, worden op dit nieuwe evenement verwacht. Gedurende twee dagen zullen de exposanten een breed scala van innoverende oplossingen presenteren om de milieu-impact te verminderen en de versnelde aantasting van het mariene en kustmilieu te beperken, met name wat de specifieke problemen van de Atlantische kust betreft:

 • Bestrijding van diffuse vervuiling
 • Bescherming van de kustlijn,
 • Behoud van biodiversiteit
 • Valorisatie van microalgen,
 • Integratie van ecodesign, afvalterugwinning

en energie-efficiëntie efficiëntie

in de scheepsbouw,

 • Ontwikkelingen in het onderzoek naar

verzuring van de oceanen (simulaties,

modellering…).

“Bluetec sea & coastline”, georganiseerd door het Pollutec-team, zal de aandacht vestigen op milieuoplossingen met betrekking tot de zee en de kustgebieden, om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan informatie en oplossingen van de kant van de kustgemeenschappen en van milieu- en havenprofessionals.

Wij zijn er bijzonder trots op dat wij dit evenement kunnen lanceren als follow-up van de “One Ocean Summit” en om een sterke Europese en internationale politieke impuls te geven aan maritieme en kustvraagstukken.

Wij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de Oceaan, die in concrete daden moet worden omgezet. Wij zullen graag de beste innovaties in de sector voorstellen aan de hand van de specifieke uitdagingen van de Atlantische kust.

Bluetec sea & coastline is voorbestemd om het belangrijkste internationale jaarlijkse evenement te worden op het gebied van het maritieme en kustmilieu.’’

Alexis de Gérard, directeur van Pollutec en Bluetec sea & coastline

Er bestaan al innoverende oplossingen voor het duurzaam beheer van de hulpbronnen en de instandhouding van het mariene en kustmilieu.

Door middel van zakelijke B2B-ontmoetingen, bezoeken ter plaatse langs de Atlantische kust, een thematentoonstelling over het behoud van het milieu en een netwerkavond, zal Bluetec sea & coastline zijn deelnemers in staat stellen om zowel innovaties als honderden oplossingen voor de zee en de kust te ontdekken met toonaangevende bedrijven en persoonlijkheden uit de sector.

EEN 1E EDITIE IN HET HART VAN DE ATLANTISCHE KUST

Dat de eerste editie in Nantes, in de streek Pays de la Loire, wordt gehouden, is geen toeval. Bluetec sea & coastline nodigt zijn exposanten en bezoekers uit in het hart van een regio die zich volledig inzet voor de ecologische overgang van maritieme en kustactiviteiten.

“De ecologische transitie en de vraagstukken in verband met het behoud van de oceaan en de kustlijn zijn voor ons absoluut essentieel. Wij geloven in een overgang door oplossingen, door vooruitgang en door innovatie. De Pays de la Loire beschikt over aanzienlijke troeven om deze uitdagingen aan te gaan: onze regio kan rekenen op een netwerk van universiteiten, scholen en onderzoekslaboratoria die tot de krachtigste van het land behoren, en op een netwerk van ondernemingen die vastbesloten zijn om de ecologie van groei en werkgelegenheid op te bouwen waarin wij geloven. Bluetec in Nantes verwelkomen is een geweldige kans en een teken van erkenning voor al deze toegewijde spelers.”

Christelle Morançais, president van de regio Pays de la Loire

“Ik ben zeer verheugd deze allereerste editie van Bluetec sea & coastline te mogen verwelkomen in onze regio op ExpoNantes, die hoge ambities heeft op het gebied van de ecologische transitie van de zee en de kustlijn. Onze regio heeft alle troeven in handen om een voortrekkersrol te spelen in de fundamentele kwestie van de ecologische overgang van de hele maritieme sector en om de uitdagingen van het koolstofvrij maken vandaag aan te gaan. De organisatie van dit internationale evenement getuigt ook van de vitaliteit van het ondernemers-, innovatie- en onderzoeksecosysteem van de maritieme sector, een van de strategische sectoren die door Nantes Métropole worden gesteund.”

Johanna Rolland, burgemeester van Nantes, voorzitter van Nantes Métropole

KERNCIJFERS

 • 85% van het zwerfvuil op zee zou uit plastic bestaan (UNEP-rapport, oktober 2021).
 • 93% van het plastic afval in zee is minder dan 5 mm (Tara Foundation).
 • Bijna 40% van de EU-bevolking woont binnen 50 km van de zee en wordt dus blootgesteld aan atmosferische emissies van schepen (EMTER 2021 Report, EMSA – EEA)
 • 20% van de Franse kustlijn is aan het terugtrekken door erosie (Cerema)
 • 35% van de elektriciteit in de EU zal worden opgewekt uit offshore bronnen (‘’2020 Blue Economy Report’’)

Bluetec sea & coastline 2022 wordt georganiseerd in samenwerking met de regio Pays de la Loire, Nantes Métropole en de Pôle Mer Bretagne Atlantique (2).

1) Al in 2000 heeft Pollutec in het kader van de olieramp met de Erika aandacht besteed aan de behandeling van de verontreiniging van de zee.

Olieramp met de ERIKA. In 2002 werd een themadorp voorgesteld rond een aanbod van oplossingen in verschillende

sectoren. In 2004 werd de aandacht gevestigd op de kustontwikkeling. In 2012 werd de kwestie van het herstel van het natuurlijke mariene en kustmilieu onder de aandacht gebracht. In 2016 en 2018 heeft de Pollutec een “Forum voor zee en kust” voorgesteld met een uitgebreid en gediversifieerd programma (plasticvervuiling, milieumonitoring, klimaatrisico’s, betrekkingen tussen land en zee, havenontwikkeling, behoud van biodiversiteit en ecosystemen, enz.) In 2021 had de Pollutec een sector “Pollutec Mer & Littoral”, met inbegrip van een tentoonstellingsruimte, een lezingenprogramma en diverse speciale evenementen.

(2) De Pôle Mer Bretagne Atlantique is een economisch cluster gewijd aan de zee-economie. Als zodanig fungeert zij als facilitator van het maritieme ecosysteem en als promotor van collaboratieve innovatie voor blauwe groei. Door haar acties draagt het Maritieme Cluster actief bij tot het ontstaan van efficiënte en concurrerende oplossingen op alle gebieden van de maritieme activiteit.

————–

Over RX Frankrijk

RX France organiseert face-to-face, digitale of hybride evenementen, en is leider op een twintigtal verschillende markten. Tot de belangrijkste nationale en internationale beurzen van RX behoren MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo en vele andere. Onze evenementen worden gehouden in Frankrijk, China, India, Italië, Mexico en de Verenigde Staten.

Wij ondersteunen onze klanten in hun strategische en commerciële ontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren die hun zakelijke kansen vergemakkelijken en vermenigvuldigen en door hun steeds vernieuwender evenementen aan te bieden die het beste van het fysieke en het digitale combineren.

RX France is de Franse dochteronderneming van RX (voorheen Reed Exhibitions) www.rxglobal.com