Watergraaf Peter Glas presenteert de Blue Deal in het Nederlands paviljoen in Brazilië. (foto: Twitter).

‘Met de Blue Deal leggen we de rode loper uit voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland’, twitterde secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze tweet illustreert zij dat de Blue Deal niet alleen ten gunste kan komen van het buitenland, maar dat de overeenkomst zeker ook kansen biedt voor Nederlandse waterbedrijven.

Het rijk en de waterschappen willen in 10 tot 12 landen starten met projecten op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en een betere toegang tot water voor iedereen (SDG6). Al in november 2017 tekenden de partijen tijdens de Amsterdam International Water Week in de RAI in Amsterdam een intentieverklaring tot een Blue Deal. Donderdag 22 maart werden de voornemens gelijktijdig in Den Haag en op het Wereld Water Forum in Brazilië door de waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat bekrachtigd.

Het was druk tijdens de presentatie van de Blue Deal in Den Haag. (foto: Twitter).

Het was druk tijdens de presentatie van de Blue Deal in Den Haag. (foto: Twitter).

Voorwaarden
Inmiddels zijn de voornemens en de randvoorwaarden voor de Blue Deal vastgelegd in een raamwerk. Het is de bedoeling dat waterschappen het initiatief nemen tot projecten in een van de 34 landen die in het rapport op de longlist staan. In totaal zouden 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden kunnen profiteren van de Nederlandse hulp. Waterschappers zullen in de praktijk vooral in uren investeren en het rijk zal een financiële bijdrage leveren. “Alle 21 waterschappen doen mee aan de Blue Deal”, zegt de Unie van Waterschappen.

De 34 landen die in aanmerking komen voor projecten in het kader van de Blue Deal (Bron: Blue Deal).

De 34 landen die in aanmerking komen voor projecten in het kader van de Blue Deal (Bron: Blue Deal).

Financiering
Volgens het officiële persbericht van de Unie van Waterschappen kan de bijdrage van het rijk en de waterschappen tot 2030 oplopen tot 75 miljoen, maar dat bedrag staat nog niet onomstotelijk vast. “Het is een inschatting gebaseerd op de inzet in uren en geld van de waterschappen en een verdubbeling van dit bedrag door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Water. De komende twee maanden gaan we die inschatting aanscherpen en in 2018 wordt het programma verder uitgewerkt”, licht Judith de Jong van de Unie van Waterschappen toe. Het is de bedoeling dat de uitvoering van het programma in 2019 van start gaat.

Kansen
Nederlandse waterbedrijven die aan het programma willen deelnemen, zouden in de toekomst dus samenwerking kunnen zoeken met de waterschappen. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zal Nederland met de Blue Deal effectief bijdragen aan het verbeteren van waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld. “Daarnaast zie ik ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Veel landen benaderen Nederland voor onze expertise om problemen met water op te lossen. Met deze Blue Deal kunnen de waterschappen en bedrijven in de watersector makkelijker de grens over met hun kennis.”

Vermarkten waterkennis
Om de Nederlandse kennis van de waterschappen te delen met het buitenland en de exportpotentie van de Nederlandse watersector te steunen, is in 2014 Dutch Water Authorities opgericht. Dit is het internationale aanspreekpunt van de waterschappen. Formeel mogen de waterschappen internationaal opereren onder bepaalde voorwaarden. De activiteiten moeten bijvoorbeeld dienstbaar zijn aan de publieke kerntaak en de risico’s van internationale activiteiten moeten afdoende afgedekt zijn.