zaterdag, juni 19, 2021
Home Blog

Deltares en Wereldbank presenteren ‘EPIC Response’ op overstromingen en droogtes

Op 17 juni, internationale Woestijnvorming- en Droogtedag, presenteerden de Wereldbank en Deltares ‘An Epic Response: Innovative Governance for Flood and Drought Risk Management’. Het gaat om een nieuw perspectief om hydroklimatologische risico's beter te beheersen: beschouw overstromingen en droogtes niet als onafhankelijke gebeurtenissen, maar als uiteinden van hetzelfde spectrum die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Overstromingen en droogtes behoren tot...

Innovatieve waterapparatuur voor een tijdelijk project nodig? Xylem start met ‘Rental Next Level’

0
Innovatieve waterapparatuur
Innovatieve waterapparatuur voor een tijdelijk project nodig? Xylem start met ‘Rental Next Level’. Verhuur van complete, op maat gemaakte oplossingen voor water. Xylem, wereldwijd leverancier van innovatieve watertechnologie, introduceert een nieuwe standaard in de verhuurwereld. ‘Rental Next Level’ is een nieuwe service die complete, tijdelijke oplossingen verhuurt voor het transporteren, behandelen en zuiveren van water. ‘Rental Next Level’ is een uitbreiding...

Algemene Rekenkamer: drinkwaterbronnen beter beschermen bij boren naar aardwarmte

0
De regie in de ondergrond, waar de winning van drinkwater en aardwarmte met elkaar in conflict kunnen raken, ontbreekt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoeksrapport ‘Stille wateren, in diepe gronden’. De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van boringen voor toepassingen van geothermische energie. De Algemene Rekenkamer noemt dat zorgwekkend. U leest nu een PREMIUM...

Paulien Pistor wordt algemeen directeur PWN

Per 1 juli is Paulien Pistor benoemd tot algemeen directeur van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN. Pistor was eerder werkzaam bij Waternet, waar zij directeur Strategie & Transitie was tot augustus 2020. Ook is zij werkzaam geweest bij de Gemeentewaterleidingen Amsterdam en ook nog eerder bij PWN. Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf had de afgelopen anderhalf jaar een ad interim directeur aan het...

Watersysteemheffing stijgt sneller dan inflatie in 2020

0
Watersysteemheffing
Lastendruk huishoudens groeit met 5,4% De Unie van Waterschappen heeft de cijfers voor 2020 bekend gemaakt. En wat blijkt? De opbrengst van de watersysteemheffing steeg in 2020 met 4,9%. Dat is ongeveer 4x de inflatie van 1,3% in 2020. Waar komt die kostenstijging plotseling vandaan? De watersysteemheffing is bedoeld voor ‘droge voeten’, en dekt de kosten van beheer en onderhoud van...

Mike Spetter en Holland Water slaan handen ineen tegen legionella in de horeca

0
Legionella
“Teveel hotels kampen, ondanks naleving van geldende beheersregels, met halsstarrige legionellaproblemen.” Holland Water B.V., marktleider in legionella-beheersende watertechnologie, en hotellerie-expert Mike Spetter voeren samen de strijd op tegen legionella in de horeca. “Teveel hotels kampen, ondanks naleving van geldende beheersregels, met halsstarrige legionellaproblemen.” Legionella hoger op de prioriteiten lijst Als zogenaamde prioritaire instellingen zijn hotels in Nederland verplicht om legionellarisico’s goed in...

Na 70 jaar RIWA blijft beschermen van Rijn en Maas essentieel

0
RIWA 70 jaar
Op 15 juni 2021 bestaat de Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA 70 jaar. Op die datum in 1951 kwamen de directeuren van “vier grote rivierwaterbedrijven in Nederland” voor het eerst bij elkaar. Het doel was “om gezamenlijk het probleem van de verontreiniging van de Rijn te bestuderen en om tezamen als één de Regering van advies te dienen bij haar...

Karin Sluis is TU Delft Alumnus van het Jaar 2021

Karin Sluis, senior adviseur en voormalig directeur bij Witteveen+Bos, is in juni verkozen tot TU Delft Alumnus van het Jaar 2021. Sluis studeerde Civiele Techniek en specialiseerde in de Waterbouwkunde. Na haar afstuderen in 1989 trad ze in dienst bij Witteveen+Bos als specialist stedelijke waterhuishouding. In de loop der jaren vervulde zij verschillende leidinggevende functies bij het internationaal advies-...

Onderzoek Hoogwaterboerderij: waterinfiltratie veenweiden heeft tijd nodig

Het verhogen van de grondwaterstand naar -20 cm op alle percelen van de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld lukt niet zomaar. De verwachting is dat het tweede jaar beter gaat. De bergingscapaciteit bij een hoger grondwater- en slootpeil nam af, maar een hevige zomerbui werd door een mogelijk verbeterde sponswerking toch goed verwerkt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van...

Vitens betrokken bij project om drinkwater uit regenwater te maken

Na een afgestemd meetprogramma met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal Vitens de controle uitvoeren in een project om drinkwater uit regenwater te maken. Het gaat om een Hemel(s)water-installatie van Albert Jansen. Op een camping in aanbouw op een strekdam in Lelystad, gaat hij regenwater van een dak opvangen om een hoogwaardige kwaliteit drinkwater op duurzame wijze te...

Willem Koerselmanprijs 2020 gaat naar COVID-19 rioolwateronderzoek

Leo Heijnen en Goffe Elsinga van KWR Watercycle Research ontvingen 10 juni met mede-auteurs Gertjan Medema, Ronald Italiaander en Anke Brouwer-Hanzens de Willem Koerselmanprijs voor hun rioolwateronderzoek in de strijd tegen het coronavirus. De prijs wordt jaarlijks door KWR uitgereikt aan de in het afgelopen jaar meest geciteerde wetenschapper verbonden aan het onderzoeksinstituut. De publicatie die hierover aan het begin...

Advies deltacommissaris over Limburgse waterkeringen: niet tornen aan de norm

De deltacommissaris houdt onverkort vast aan de overstromingsnormen en daarmee de waterveiligheid voor Limburg, maar adviseert de provincie wel om beter rekening te houden met de impact van de dijkversterkingen op de omgeving en hiervoor draagvlak te creëren. Dit staat in een advies van deltacommissaris Peter Glas aan minister Van Nieuwenhuizen en de Stuurgroep Deltaprogramma Maas. De provincie Limburg...