Blije gezichten bij de opening van de Biomakerij in oktober 2018. Centraal vooraan staan vlnr Abt Dom Bernardus (met kruis om zijn nek), István Koller van waterschap De Dommel en István Kenyeres, de bedenker van het zuiveringsconcept en oprichter van Biopolus (foto: De Dommel).

De Biomakerij op het terrein van trappistenabdij Koningshoeven gooit niet alleen in Nederland hoge ogen. De innovatieve waterzuivering, die onlangs al de publieksprijs van de jaarlijkse Waterinnovatieprijzen won, is nu ook genomineerd voor de ‘2018 Highlights of Hungary Award’. Het concept is tenslotte een Hongaarse vinding.

Het Hongaarse Biopolus, dat het innovatieve zuiveringsconcept heeft bedacht, maakte het nieuws van de Hongaarse nominatie wereldkundig via een tweet: “We are proud to announce that our BioMakery at Koningshoeven Abbey has been nominated for the 2018 Highlights of Hungary Award! With just two clicks, you can vote for our water-based urban circularity innovation here: https://t.co/KFX4LuTBRm”.

‘Op drempel van internationale doorbraak’
De Biomakerij is voor de onderscheiding genomineerd door de Hongaarse architect József Martinkó, tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Octogon. Volgens hem staat het concept op de drempel van een internationale doorbraak: “Biopolus ontwikkelde hiermee veel meer dan een futuristisch idee, het is een functionerend ‘levend organisme’. Eén van de belangrijkste kenmerken is dat het zelfs in dichtbebouwde gebieden kan worden geïmplementeerd.”

Wisselwerking tussen verschillende micro-organismen
De Biomakerij van Koningshoeven (in de gemeente Tilburg) zuivert het afvalwater van de abdij, de brouwerij en de kaasmakerij door gebruik te maken van de wisselwerking tussen micro-organismen in het afvalwater en micro-organismen op de wortels van natuurlijke planten en door natuur geïnspireerde wortelstructuren. Die planten en hun wortels vormen het belangrijkste – en het meest in het oog springende – onderdeel van de zuiveringsinstallatie. De La Trappe-brouwerij produceert jaarlijks bijna een miljoen kubieke meter afvalwater. Dit water hoeft nu niet meer afgevoerd te worden naar de rwzi van waterschap De Dommel. De abdij gaat het gezuiverde afvalwater gebruiken voor irrigatie van eigen grond, besproeien van planten in de kwekerij en het omspoelen van bierflessen.