droogte
Drooggevallen watergang

Maart gaat de geschiedenis in als een zeer droge maand. In delen heeft het al 4 weken helemaal niet geregend. Dat is zeer uitzonderlijk. Normaal valt er in maart zo’n 60 tot 70 mm regen, in 2022 is er slechts 1 tot 10 mm gevallen. Waterschappen in Brabant oriënteren zich op het instellen van verboden om grondwater te onttrekken.

Maart wordt een van de droogste maanden ooit en daardoor zijn de wateroverschotten na de zeer natte maand februari op tal van plekken teniet gedaan.
Watersystemen die grotendeels afhankelijk zijn van neerslag krijgen alweer te maken met (te) lage grondwaterstanden. De waterstanden in sloten, beken én in de grond dalen.

Droogte

In februari viel nog ruim 2 keer zoveel neerslag als normaal, waardoor er flinke watervoorraden werden opgebouwd. Daardoor zijn de grondwaterstanden met name in midden van het werkgebied van waterschap Aa en Maas nog redelijk normaal voor de tijd van het jaar. “Maar als de regen nog lang uitblijft, zakt overal het grondwater snel verder weg”, schrijft het waterschap.
De droogste gemeten maart maand tot nu toe was 1929, met gemiddeld slechts 9,5 millimeter neerslag. Dit keer is er slechts 1 tot 10 mm regen gevallen in de hele maand maart. Ook telde de maand maart nog nooit zoveel zonuren sinds de start van de landelijke metingen in 1909, aldus Weerplaza. Daardoor neemt de verdamping ook toe.

Mogelijk sproeiverbod uit grondwater

Waterschap Aa en Maas voert extra water uit de Maas aan om de waterpeilen zoveel mogelijk in stand te houden. Ook zijn stuwen omhoog gezet om water vast te houden. Op 1 april bekijkt het waterschap of het grondwater in verschillende gebieden hoog genoeg staat. Als dat niet zo is, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor het onttrekken van grondwater voor het besproeien van grasland. Dat verbod geldt dan voor april en mei.
Volg de situatie voor 1 april via deze link: kaart 1 april situatie. Een te lage grondwaterstand zie je aan een rode bol. Als meer dan de helft van de bollen rood is, kleurt het hele deelgebied rood en staat in dat gebied het grondwater te laag.

Waterschap De Dommel gaat het sproeiverbod, dat altijd van april tot oktober in het droogste deel van het werkgebied geldt vanaf 1 april uitbreiden, meldt persbureau ANP. Waterschap Brabantse Delta meldt “dalende grondwaterstanden door aanhoudend droog weer”. “Hierdoor zijn de grondwaterstanden snel gedaald naar normale tot lager dan normale waarden.”

Vooruitblik april

Vanaf 4 april wordt wisselvalliger weer verwacht met meer kans op regen. Dat zou goed uit komen, want een watersysteem dat grotendeels afhankelijk is van neerslag kan niet zonder regen.