Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel en werkgroep Bouwen met Natuur: ‘Planten in de stroom. Kansen voor weerstand?’