Bierflessen spoelen met opgewerkt zuiveringseffluent

In de toekomst worden de La Trappe bierflessen van trappistenbrouwerij Koningshoeven mogelijk gespoeld met gezuiverd effluent van de innovatieve waterzuivering Biomakerij. Er gaat namelijk een pilot lopen met een grijswatersysteem dat het effluent van de Biomakerij opwerkt tot drinkwaterkwaliteit. Het is een van de projecten op Koningshoeven die worden gefinancierd vanuit het Europese project NextGen.

NextGen is gericht op een nieuwe generatie zuiveringsconcepten voor de circulaire economie. Biomakerij Koningshoeven is een van de tien Europese demolocaties van het project. Onlangs sloten waterschap De Dommel en trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg een langdurige samenwerkingsovereenkomst, waardoor de locatie van de abdij door het waterschap mag worden gebruikt als proeftuin voor nieuwe watertechnologie en andere innovaties. “Veel bedrijven en onderzoekers willen hier innovaties uittesten”, zegt István Koller, strategisch omgevingsmanager Industrie bij Waterschap De Dommel. “Vaak zijn dat pilots en projecten die gezien hun schaal niet passen op een rwzi. Bovendien is de Biomakerij state-of-the art, techniek van de toekomst.”

Circulair watersysteem

Een van de eerste pilots die onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaan vallen, is een grijswatersysteem dat is gebaseerd op de technologie die het European Space Agency (ESA) gebruikt op Concordia Station in Antarctica. Het betreft een circulair watersysteem, waarmee het effluent van de Biomakerij kan worden opgewerkt tot drinkwaterkwaliteit. “De bedoeling is om in de bottelarij met dat water de flessen te gaan spoelen”, aldus Koller.

Drinkwaterbesluit en Warenwet

Waterschap en brouwerij beseffen dat er voor dergelijke watertoepassingen allerlei strenge regels gelden, o.a. het Drinkwaterbesluit en de Warenwet. “Maar we gaan het gewoon doen!”, zegt Koller strijdvaardig. Daarbij staat de veiligheid overigens wel bovenaan: “We testen al langer online monitoring van bacteriën en virussen in de waterstromen. Daarvoor gebruiken we een Internet-of-Things-applicatie van het Amerikaanse Ayyeka, waarmee realtime kan worden gecontroleerd of de waterstroom vrij is van ziektekiemen. Die applicatie kunnen we combineren met het grijswatersysteem. Ook worden binnen NextGen door diverse universiteiten QMRA-analyses uitgevoerd (Quantitative Microbial Risk Assessment, red.). Dat zal ook hier gaan gebeuren, om zeker te weten dat het water safe is voor het spoelen van bierflessen.”