Beursgenoteerde bedrijven weinig transparant over waterverbruik

Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen verschillende sectoren en bedrijven onderling en dat bedrijven doorgaans meer rapporteren over hun eigen operationele activiteiten dan over hun productieketen. Heineken voert de lijst aan met een transparantiescore van 43%, gevolgd door Koninklijke DSM (23%), AkzoNobel (21%), ASML Holding (20%) en Unilever (16%). De top 5 behoort tot drie verschillende sectoren (consumentengoederen, materialen en technologie), deze bedrijven zijn allemaal AEX-genoteerd. 34 van de 75 bedrijven hebben een score van nul procent en zijn dus in geen enkel opzicht transparant in hun waterverbruik. 

Enrome watervoetafdruk
“De top 5 is niet verrassend”, vindt hoogleraar watermanagement Arjen Hoekstra. “Bedrijven als Heineken en Unilever hebben een enorme watervoetafdruk, vooral in de keten. Voor hen is het belangrijk daar zo open mogelijk in te zijn.” Hoekstra benadrukt verder dat de ranking niet aangeeft of het waterverbruik van de bedrijven goed of slecht is, maar dat het alleen gaat om openheid hierover.  

Waterranking
De ‘waterranking’ wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sustainability. Voor het opstellen van de ranking werd openbare informatie uit jaarverslagen en rapporten van de 75 bedrijven gebruikt. Hoekstra en hoofdauteur Marissa Linneman werkten hierin samen met Royal HaskoningDHV en kregen advies van het Wereldnatuurfonds en het Water Footprint Network. 
Marissa Linneman is masterstudente aan de UT. Zij voerde dit onderzoek uit binnen haar master Civiele Techniek en de specialisatie Water Engineering and Management  en werd daarin begeleid door Arjen Hoekstra.

Transparantie

De watertransparantie werd afgelezen aan de mate van openbaarheid over direct en indirect gebruik van water en wat bedrijven eraan doen hun verbruik terug te dringen. De onderzoekers keken naar zowel de operationele tak van het bedrijf als de productieketen waarin het bedrijf zich bevindt. Bedrijven werden op deze twee gebieden beoordeeld op waterverbruik en –vervuiling, vergelijkingen met eerdere jaren en concurrenten uit dezelfde sector en gestelde doelen voor waterverbruik.

Productieketen
Opmerkelijk is dat vooral transparantie over het waterverbruik in de productieketen vrijwel geheel ontbreekt in het Nederlandse bedrijfsleven. Heineken laat met een toch ook magere score van 12,3% op dit vlak de andere ondernemingen ver achter zich. De top vijf laat het verder vrijwel afweten. ASML Holding geeft geen enkele openheid in dit opzicht (0%), Akzo Nobel en Royal DSM doen het met respectievelijk 0,5% en 1% nauwelijks beter. De nummer 5, Unilever scoort 3,2%.
Enkele bedrijven, wat lager op de ranglijst zijn juist ietsje transparanter over het waterverbruik de productieketen dan over de
eigen operationele tak. Boskalis Westminster  heeft zijn 35e plek op de ranglijst zelfs geheel te danken aan zijn transparantie over het watergebruik in de productieketen. Het scoort daar een 2,1%, terwijl de transparantie over de operationele tak op 0% staat.  

Koploper
Dat de watervoetafdruk bij koploper Heineken hoog op de agenda staat, blijkt ook uit het onlangs verschenen duurzaamheidsrapport over 2014. Daarin is te lezen dat het gemiddelde waterverbruik in de 160 brouwerijen is gedaald tot 3,9 hectoliter per geproduceerde hectoliter bier. De doelstelling voor 2015 is daarmee nu al bereikt. Voor 2020 zet Heineken nu in op maximaal 3,5 hectoliter.

Hoog op de agenda
Waterprofessor Arjen Hoekstra en zijn medeonderzoekers stelden de ranking op vlak nadat het World Economic Forum eerder dit jaar de mondiale watercrisis hoog op de agenda plaatste. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici en intellectuelen belandde de watercrisis met stip op één in het global risk report.
Hoekstra: “Overal ter wereld zie je dat de risico’s van een hoog waterverbruik steeds meer erkend worden, ook in het bedrijfsleven. De groeiende wereldbevolking, veranderend consumptiegedrag en klimaatveranderingen hebben veel effect op de schaarste en kwaliteit van water. Met deze ranking brengen we waterproblemen verder onder de aandacht bij bedrijven en stimuleren we hen zo effectief mogelijk om te springen met water.” 
Hoekstra neemt deze week deel aan het World Water Forum in Korea.

Lees ook op Waterforum: Groot deel Nederlandse watervoetafdruk niet duurzaam