Beursgenoteerde bedrijven nog weinig transparant over waterbeleid

In het rapport ‘State of play in corporate water stewardship’ wordt de huidige stand van zake met betrekking tot het watergebruik van bedrijven in Europa belicht.

Volgens het World Economic Forum is de internationale watercrisis de grootste dreiging waar onze planeet de komende tien jaar mee te maken gaat krijgen. Onder de watercrisis vallen onder andere; droogte, verhoogd risico op overstromingen en verslechterde kwaliteit van het water.

Om het probleem in kaart te brengen heeft het CDP aan 299 van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven gevraagd te rapporteren wat zij doen tegen het verslechteren van de waterkwaliteit en hoe zij omgaan met watergebruik. 62% (186) van de bedrijven aan wie dit waterrapport gevraagd werd is niet in staat om deze informatie aan te leveren.

Nederland

In Nederland zijn 13 bedrijven gevraagd om een waterrapport op te sturen. Slechts 38% (5 bedrijven) was in staat dit te doen. 80% van die bedrijven geeft aan zich bezig te houden met het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen omtrent water. Slechts 40% geeft echter aan de gehele supply chain te evalueren. Bedrijven die niet transparant zijn over hun waterbeleid lopen het risico om hun investeerders kwijt te raken.


> bron ‘State of play in corporate water stewardship’

Vooral energie en industrie blijven achter

Opvallend genoeg zijn het vooral de energie- en industriële bedrijven die het waterreport niet kunnen aanleveren. In 2015 reageerden respectievelijk slechts 13% en 16%  van de grootste beursgenoteerde bedrijven in deze sectoren op CDP's jaarlijkse vraag naar het waterrapport. Dit gebrek aan transparantie is zorgwekkend, aangezien twee derde van de energiebedrijven (56%) aangeeft dat hun bedrijf gevoelig is voor waterrisico's. Een kwart van deze bedrijven (25% en 22%) kreeg in 2015 zelfs al te maken met deze waterproblemen. Slechts één Europees bedrijf, Metsä Board, haalde de CDP Water A list. Wereldwijd staan er slechts acht bedrijven op deze lijst (drie in Japan, twee in de USA en twee in Zuid-Afrika).

Bijna twee derde van de respondenten (61%) identificeerden water als een reëel risico voor hun bedrijf. In totaal werden er 444 risico's gemeld door Europese bedrijven, de meeste gevolgen zullen naar verwachting binnen nu en de komende drie jaar te merken zijn.