Betere voorspelling blauwalgenbloei mogelijk

Goede voorspelling belangrijk voor zwemmers 
Dat is belangrijk nieuws voor de waterbeheerders voor wie de blauwalgen, zeker nu het weer warmer wordt, een groot probleem zijn. Miguel Dionisio Pires, begeleider van Evelyn Aparicio Medrano en blauwalgenspecialist van Deltares: ‘Blauwalgen kunnen bijzonder giftig zijn en een gevaar opleveren voor zwemmers. Waterbeheerders houden de hoeveelheid blauwalgen dan ook goed in de gaten. Dit doen ze door chlorofyl en cellen in het water te meten en bij hoge concentraties ook toxines te meten. Hiermee kun je echter nog niet voorspellen wat de blauwalgen de komende dagen zullen gaan doen. Daarvoor moet je ook de watertemperatuur en de weersvoorspelling kennen. In de praktijk is echter gebleken dat dit niet altijd leidt tot betrouwbare resultaten en we weten nu waarom. Waterbeheerders zouden bij hun voorspelling ook de zuurstofgraad moeten meenemen.’
Belangrijke stap in de richting van effectiever bestrijdingsmiddel 
De nieuwe kennis zal nog niet direct leiden tot effectievere bestrijdingsmaatregelen. Dionisio Pires: ‘Het is wel een belangrijke eerste stap in die richting. Een veel gebruikte maatregel tegen algenbloei is het beluchtingssysteem. Dit levert weliswaar snel resultaat, maar zodra het systeem wordt uitgezet neemt de bloei meestal weer toe. Met de nieuwe kennis kunnen we nu onderzoeken of het systeem wellicht anders moet worden afgesteld voor een structureel effect.’