Tanji camel safaris

Achter een Cola drinkende kameel gaat een succesvol leveringssysteem schuil. Waarom krijgen we dat in ontwikkelingslanden niet georganiseerd voor schoon drinkwater en goed werkende toiletten?  Deze vraag staat  centraal op het symposium van denktank IRC Wash die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert.

Dit jaar bestaat IRC Wash 50 jaar en de stichting viert dit met een internationaal symposium op 12, 13 en 14 maart in Den Haag over het bouwen en versterken van duurzame WASH-diensten. Het bomvolle programma voorziet iedere dag in talloze sessies om ervaringen uit te wisselen en het is de bedoeling om aan het einde te komen tot een gezamenlijke internationale agenda.

IRC wil op het symposium verder kijken dan alleen de bouw van nieuwe watervoorzieningen, en wil met de deelnemers nadenken over het opzetten van goed functionerende leveringssystemen voor waterdiensten waarin ook financiering, onderhoud, lokale integratie worden meegenomen.

Een systeem dat levert
In zijn blog over het symposium gebruikt IRC-directeur Patrick Moriarty het beeld van de kameel met het frisdrankje om de thematiek duidelijk neer te zetten. “Reis zo ver als je wilt naar een willekeurige plek”, schrijft hij, “en de kans is groot dat je iemand zult vinden die bereid is je een koolzuurhoudende drankje te verkopen dat slecht voor je is. ”

Moriarty wijst er in zijn blog op dat het Cola-flesje onderdeel is van een leveringssysteem dat perfect functioneert. Eigenlijk is het volgens hem een combinatie van meerdere systemen, “Achter dat drankje gaan systemen schuil voor productie, voor distributie, voor gebruik, formeel en informeel, allemaal in particulier eigendom en beheer”, concludeert hij en nodigt de wereld uit om in Den Haag te komen praten over een betrouwbaar  – publiek – leveringssysteem voor een super gezond drankje, zonder suiker,  zonder alcohol en zonder bubbels. “Een leveringssysteem waar we als mens recht op hebben”, zo voegt de IRC-directeur toe.

Prestaties verbeteren
Universele voorzieningen voor veilig water en sanitaire voorzieningen zijn openbare diensten, maar op veel plaatsen in de wereld kunnen overheden deze diensten niet georganiseerd krijgen.

Particuliere initiatieven slagen daar beter in maar missen de mogelijkheid om de volledige prijs in rekening te brengen om daarmee hun kosten te kunnen dekken.

Het symposium zal daarom gericht zijn op een tweesporenaanpak. Eén spoor richt zich op de veranderingen van hulpprogramma’s. Het tweede spoor richt zich op maatregelen om nutsbedrijven te versterken, zoals herziening van tariefregelingen, institutionele hervormingen en benchmarkprestaties. Dit tweede spoor is nodig om beter functionerende leveringssystemen te kunnen opschalen.

Onaanvaardbaar
Moriarty wijst er in zijn blog op dat een leveringssysteem voor WASH moeilijker is dan voor koolzuurhoudende frisdranken. “Water als een product aanprijzen dat  slechts 50 procent van de bevolking zich kan veroorloven, zou als volstrekt onaanvaardbaar worden beschouwd.”

Volgens Moriarty verwacht dat publieke middelen altijd deel zullen blijven uitmaken van de bekostiging van WASH-diensten.

Bekijk het volledige programma van IRC 50, All systems go of lezen de volledige blog van IRC-directeur Patrick Moriarty.