In de televisieserie 'Als de dijken breken' overstroomt de Randstad en ontsnappen de hoofdrolspelers aan het water door te schuilen in een elektriciteitsmast. (Beeld: EO).

Bij een watercrisis staan bestuurders samen aan het roer. Daarom is het noodzakelijk om te starten met voorbereidingen op mogelijk overstromingen. Bijvoorbeeld door het opstellen van impactanalyses en handelingsperspectieven. Dat bleek tijdens het symposium ‘Als de Randstad overstroomt, bestuurders aan het roer’ op 4 april in de Felison Cruise Terminal in IJmuiden.

“Wat als de dijken breken? Wat als de Randstad overstroomt? Wat als een hacker onze kering probeert te beïnvloeden? Weet u als bestuurders welke acties u dan moet nemen?” Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wond er tijdens het symposium geen doekjes om. “In alle gevallen zal er sprake zijn van een nationale ramp. De crisisaanpak zal een maximale bestuurlijke samenwerking van ons allemaal vragen. Door alle bestuurslagen heen: nationaal, regionaal, sectoraal maar ook publiek, privaat.”

Als de dijken breken
Volgens de minister is er geen tijd meer om een plan te maken als een dergelijk scenario zich voordoet. “En ook niet om een plan te gaan lezen. Dat plan moeten bestuurders al in de vingers hebben. Samenwerking over regiogrenzen heen is dan cruciaal om mensenlevens te redden. De minister refereert in haar speech ook aan de televisieserie ‘Als de dijken breken’ uit 2016. “Het is fictie. Maar het geeft de kern van de zaak goed weer. De bestuurlijke voorbereiding komt samengevat neer op drie dingen. Ten eerste impactanalyses opstellen van mogelijke rampscenario’s en uitwerken van handelingsperspectieven. Hoe kunnen mensen een overstroming overleven? Op een hoog gelegen verdieping of door hen uit het gebied te evacueren? Ten tweede is het voorbereiden van sleutelbesluiten cruciaal. We moeten heel goed weten wanneer mensen over een aanstaande ramp worden geïnformeerd en wanneer een preventief evacuatieplan in werking gaat. En ten derde: oefenen, oefenen, oefenen!”

Voorbereiden
Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Crisisbeheersing Overstromingen Randstad, nam het initiatief voor het symposium. Hij benadrukt dat  het ontzettend belangrijk is dat alle partijen elkaar bij een eventuele crisis goed weten te vinden. Het symposium is onderdeel van de continue voorbereiding op de coördinatie van een (dreigende) overstroming en het beperken van de gevolgen van een overstroming. Het symposium werd op een symbolische wijze afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring op een grote kaart van de Randstad. Door alle betrokken partners werden hiermee de belangrijkste conclusies van het symposium onderstreept.