Bestuurder Breunissen vertrokken bij WDODelta

Breun Breunissen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is donderdagavond 6 oktober geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Raalte. Hiermee is zijn lidmaatschap als bestuurder van het waterschap ten einde gekomen. De coalitie, bestaande uit de fracties Bedrijven, Water Natuurlijk, Christen Unie, VVD en Ongebouwd, komt met een voorstel hoe met de opengevallen portefeuille kan worden omgegaan binnen het waterschapsbestuur. Vervolgens nemen de fracties uit het algemeen bestuur hierover gezamenlijk een besluit. De portefeuille van Breunissen bestaat onder meer uit waterveiligheid, het hoogwaterbeschermingsprogramma, muskusrattenbestrijding en waterschapszorg (herindeling van grote en minder grote sloten binnen het regionale netwerk van sloten, weteringen en kanalen).