Bestuur Wateropleidingen aan het woord: Walter van der Meer

Tegelijkertijd zie je dat alles steeds sneller verandert. Dat betekent dat mensen die van een opleiding komen, ook alweer snel aanvullende kennis en expertise nodig hebben. Wateropleidingen is bij uitstek de partij die daarvoor kan zorgen, continu, en precies op maat voor de watersector. 
Bovendien speelt Wateropleidingen actief in op de vraag naar online ondersteuning, in een goede balans met groepsbijeenkomsten, want je moet elkaar ook blijven ontmoeten. De blended benadering en de modulaire opbouw bieden daarvoor prima mogelijkheden.
En ik breek graag een lans voor de World Water Academy. Nog steeds hebben een miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater, terwijl Nederland op dat gebied top of the bill is. Die kennis moeten we delen, en de World Water Academy kan dat op een professionele manier faciliteren.’

Walter van der Meer

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Wateropleidingen
(persbericht februari 2015)