Bestrijding muskusratten bij Dinteloord weer hervat

Die proef wordt nu afgerond. Er vond drie jaar lang wetenschappelijk onderzoek plaats om na te gaan of de bestrijding van muskusratten gerichter met minder dierenleed en efficiënter kan. Er is onder andere onderzocht of een verschil in bestrijdingsintensiteit van invloed is op de grootte van de populatie.

Aanpak
Samen met de Unie van Waterschappen en enkele wetenschappelijke instellingen is het waterschap in het buitengebied rond Dinteloord nagegaan hoe de muskusrattenpopulatie zich ontwikkelt wanneer de muskusratten alleen op belangrijke locaties worden bestreden. Bijvoorbeeld rondom de dijken, kaden en bebouwing in en om het buitengebied van Dinteloord. Tegelijkertijd onderzochten de muskusrattenbestrijders het effect van deze bestrijdingsaanpak op de overige oevers in het gebied, door de ontwikkelingen nauwgezet te monitoren. Een vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd in de omgeving van Lelystad in Flevoland.

Resultaten
Het onderzoek heeft wetenschappelijke gegevens opgeleverd die verder bestudeerd worden. De gegevens worden gebruikt voor de maatschappelijke discussie over de manier waarop muskusratten nu en de toekomst worden bestreden. Nu de onderzoekstermijn is afgelopen, worden de onderzoeksresultaten verwerkt. De eerste resultaten worden naar verwachting in 2018 gepresenteerd. Per jaar wordt landelijk 35 miljoen euro uitgegeven om de muskusratten te bestrijden en in de jaren tachtig werden in Nederland jaarlijks zo’n 400.000 muskusratten gevangen.

Inmiddels zijn de muskusrattenbestrijders weer begonnen met het vangen van de muskusratten in het onderzoeksgebied. Doel is de muskusrattenpopulatie terug te brengen tot het niveau van voor het onderzoek.