Beste docent 2014

Normaal gesproken maakt Wateropleidingen op de jaarlijkse docentendag de beste docent van het cursusjaar bekend. Dit jaar stond de docentendag in het teken van de 20-jarige verjaardag van Wateropleidingen. Maar er is er natuurlijk wel weer één docent de beste!
Dit cursusjaar verzorgde Theo voor 50 verschillende uitvoeringen van opleidingen en cursussen lessen over hygiënisch werken, monstername en waterkwaliteit. In het bijzijn van de cursisten overhandigde Agnes Maenhout aan Theo het certificaat voor beste docent.
De cursisten vinden Theo een deskundige docent met een prettige stijl van les geven. Hij weet zijn lessen goed af te wisselen met praktische voorbeelden.
Theo, namens alle medewerkers van Wateropleidingen: van harte gefeliciteerd!

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Wateropleidingen
(persbericht januari 2015)