Bert Vollema (FNP) geInstalleerd als lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

Het algemeen bestuur van Wetterskiip Fryslân heeft Bert Vollema (54) geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur namens de fractie van de FNP. Hij volgt Yde Dijkstra op die in september plotseling overleed. Vollema is biologisch melkveehouder en zit namens de FNP al in de gemeenteraad van Waadhoeke. Hij is onlangs gekozen tot lijsttrekker van de FNP bij de waterschapsverkiezingen in maart 2023.