De Geosund haalt de resten van een container naar boven (foto: Jac van Tuijn).

Twee bergingsschepen, Geosund en Atlantic Tonjer, zijn sinds 19 januari volcontinu bezig om containers van de zeebodem te lichten die het vrachtschip MSC Zoë begin januari verloor, in een storm net boven de Wadden. De bergingsoperatie voorziet in het opruimen van alle 291 overboord geslagen containers, maar het is de vraag of dat gaat lukken.

Zo’n 50 containers zijn nog steeds niet gelokaliseerd en het vermoeden is dat veel containers kapot zijn en alleen nog in stukken naar boven gehaald kunnen worden. De twee bergingsschepen liggen 20 km boven Terschelling, waar zo’n 100 containers dicht bij elkaar liggen. Beide bergingsschepen zijn door de rederij ingehuurd. Ze zijn uitgerust met echo-apparatuur, zodat ze de op 25 tot 30 m diepte gelegen wrakstukken beter kunnen waarnemen en met hun grijpers naar boven kunnen halen. Dat lukt niet iedere keer en de grijpers komen soms leeg weer terug boven water. Een alternatief is de inzet van duikers die ophaalkabels zouden kunnen bevestigen, maar dat is uiteindelijk minder productief. Duikers zijn, vanwege de stroming, maar vier keer per dag voor enkele uren inzetbaar. De grijpers van de bergingsschepen doen hun werk 24/7.

Zestien schepen bij de operatie betrokken
Tijdens het grijpen liggen rond de grote bergingsschepen verschillende andere kleine schepen die onder meer het afval uit de zee kunnen oppikken als dat door de berging komt bovendrijven. Daarnaast zijn er schepen die het omhooggehaalde afval naar het vasteland brengen, zodat de bergingsschepen door kunnen blijven werken. In totaal zijn zo’n zestien schepen bij de hele operatie betrokken.

Een bergingsschip laadt een container met opgevist schroot en ander afval over op een ander schip, dat de lading naar de wal zal vervoeren (foto: Jac van Tuijn).

Snelheid geboden
Het bergingswerk richtte zich in eerste instantie op een container die op een gevaarlijke positie in de vaargeul naar de Eemshaven was ontdekt. Het bleek echter om een grote kei te gaan. Daarop hebben beide schepen zich naar de hotspot boven Terschelling gespoed. Rijkswaterstaat zegt geen idee te hebben hoe lang de bergingsoperatie zal gaan duren. Om zoveel mogelijk boven te kunnen halen, is haast geboden. De containers zullen langzaam in de zanderige bodem zakken en uiteindelijk onder het zand verdwijnen. Het zal dan heel moeilijk worden om de containers nog te kunnen bergen. Uiteindelijk zullen de containers helemaal wegroesten.

Veel van de overboord geslagen containers zijn zwaar beschadigd en komen als meerdere brokstukken boven water (foto: Jac van Tuijn).

Zoektocht naar spoorloze containers gaat onverminderd door
De zoekactie heeft tot op heden de locaties opgeleverd van zo’n 220 containers. Samen met de achttien die zijn aangespoeld en de twee die al direct door vissers zijn geborgen, staat de teller van teruggevonden containers nu op 240. De zoekactie naar de overige 51 nog spoorloze containers gaat onverminderd door. Speciaal uitgeruste schepen scannen met sonar en multibeamsensoren de zeebodem af. Verder vliegt een vliegtuig van de Kustwacht dagelijks over de vaarweg boven de Waddeneilanden en het kijkt daarbij tevens of er nog meer drijvend afval is vrijgekomen.

Containers met gif nog niet gevonden
De twee containers met het giftige poeder dibenzoylperoxide zijn nog niet gelokaliseerd. Er zijn wel twee zakken aangespoeld en Rijkswaterstaat concludeert daaruit dat in ieder geval één container is stukgeslagen. Daaruit zijn waarschijnlijk alle zakken weggespoeld. Alle zoekgegevens worden verzameld bij een speciaal daarvoor ingericht centrum in IJmuiden. Vandaaruit wordt de hele bergingsoperatie gecoördineerd, waarbij de rederij de hele verantwoordelijkheid draagt, en Rijkswaterstaat en de Kustwacht ondersteuning verlenen.

Als de lading van kapotte containers bestaat uit grote producten, zoals auto’s, kan ook die worden opgevist. Bij de giftige stof dibenzoylperoxide is dat onmogelijk (foto: Jac van Tuijn).