Beoordeling dijken op basis van nieuwe normen komt op gang

De eerste zes kilometer dijk van de in totaal 3449 kilometer is volgens de nieuwe normen beoordeeld en aan de beoordeling van zo’n 28 kilometer dijk rondom Spakenburg wordt op dit moment gewerkt. Het veiligheidsoordeel over de eerste zes kilometer (Grebbedijk) was negatief. Het veiligheidsoordeel van de lnspectie Leefomgeving en Transport (ILT) luidde dat de dijk niet voldoet aan de signaleringswaarde en aan de ondergrens. De voortgang van de beoordelingen is te zien op het landelijk veiligheidsbeeld op het online waterveiligheidsportaal.

Tussen 1 januari 2017 en 2023 moeten alle dijken worden beoordeeld op basis van de nieuwe normen. Via het waterveiligheidsportaal worden de beoordelingsgegevens aangeboden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op de site is te zien welke dijken zijn beoordeeld, welke in behandeling zijn en wat vervolgens het eindoordeel van ILT is. De inspectie controleert namelijk of de beoordelingen van het dijktraject volgens het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium zijn uitgevoerd. Pas als ILT de boordeling goedkeurt, is de beoordeling van een traject klaar.

De Grebbedijk die loopt van Wageningen naar Rhenen beet het spits af. Uit een veiligheidsanalyse van Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV blijkt dat de Grebbedijk op een aantal punten niet voldoet aan de nieuwe normen die sinds 1 januari van kracht zijn. Het Waterschap brengt de komende periode in kaart hoe de dijk moet worden versterkt. Er wordt nu gewerkt aan de beoordeling van 28 kilometer dijk rondom Spakenburg.

Vierde landelijke toetsronde

De beoordelingen in de vierde landelijke toetsronde komen langzaam op gang en worden uitgevoerd door ingenieursbureaus en de waterschappen. Zo kreeg Arcadis onlangs de opdracht van Waterschap Rivierenland om 170 kilometer aan dijk te gaan beoordelen. Verwacht wordt dat in de overgangsfase van de oude naar de nieuwe normen een groot deel van de dijken niet direct aan de nieuwe normen zullen voldoen. De bedoeling is dat alle primaire keringen uiterlijk in 2050 aan de nieuwe normen zullen voldoen.